Φοιτητικές εκλογές 2018: Μονομαχία ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ΠΚΣ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φοιτητικές εκλογές 2018: Μονομαχία ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και ΠΚΣ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σε μάχη ανάμεσα στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και την Πανσπουδαστική Κίνηση Συνεργασίας (ΠΚΣ) εξελίχθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η παράταξη της ΝΔ κατάφερε να είναι πρώτη σε 8 Τμήματα και η παράταξη του ΚΚΕ σε 6. Αναιμική η παρουσία όλων των υπολοίπων φοιτητικών παρατάξεων, με εξαφανισμένη πια σχεδόν, την ΠΑΣΠ και μόνο σε ένα τμήμα, την Ιατρική, η παράταξη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς (ΕΑΑΚ) να έχει μια αξιοπρεπή παρουσία. Ανύπαρκτες και οι δυνάμεις που αναφέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ (ΜΠΛΟΚΟ). Εκλογές δεν έγιναν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2018 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ως εξής:

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 194 – % 183 – % 11 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 188 – % 174 – % 14 0.00%
ΑΚΥΡΑ 6 – % 9 – % -3 0.00%
ΛΕΥΚΑ 6 3.19% 0 0.00% -%
ΠΚΣ 82 43.62% 59 33.91% 23 9.71%
ΔΑΠ 79 42.02% 98 56.32% -19 -14.30%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 14 8.05% -14 -8.05%
ΕΑΑΚ 12 6.38% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 9 4.79% 3 1.72% 6 3.07%

 

 Φιλολογικό 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 81 – % 103 – % -22 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 78 – % 101 – % -23 0.00%
ΑΚΥΡΑ 3 – % 2 – % 1 0.00%
ΛΕΥΚΑ 3 3.85% 0 0.00% -%
ΠΚΣ 24 30.77% 34 33.66% -10 -2.89%
ΔΑΠ 47 60.26% 59 58.42% -12 1.84%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 7 6.93% -7 -6.93%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 2 2.56% 1 0.99% 1 1.57%
ΛΟΙΠΑ 2 2.56% 0

 

 Ιατρική 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 531 – % 529 – % 2 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 500 – % 510 – % -10 0.00%
ΑΚΥΡΑ 31 – % 19 – % 12 0.00%
ΛΕΥΚΑ 8 1.60% 11 2.16% -3 -0.56%
ΠΚΣ 137 27.40% 163 31.96% -26 -4.56%
ΔΑΠ 253 50.60% 210 41.18% 43 9.42%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 59 11.80% 61 11.96% -2 -0.16%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 43 8.60% 65

 

 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 78 – % 60 – % 18 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 75 – % 59 – % 16 0.00%
ΑΚΥΡΑ 3 – % 1 – % 2 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1 1.33% 1 1.69% 0 -0.36%
ΠΚΣ 41 54.67% 31 52.54% 10 2.13%
ΔΑΠ 26 34.67% 20 33.90% 6 0.77%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 7 9.33% 7

 

 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 134 – % 89 – % 45 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 131 – % 87 – % 44 0.00%
ΑΚΥΡΑ 3 – % 2 – % 1 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1 0.76% 1 1.15% 0 -0.39%
ΠΚΣ 58 44.27% 23 26.44% 35 17.83%
ΔΑΠ 63 48.09% 53 60.92% 10 -12.83%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 2 2.30% -2 -2.30%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 9 6.87% 8 9.20

 

 
 ΦΠΨ AEI Ιωαννίνων 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 131 – % 164 – % -33 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 125 – % 156 – % -31 0.00%
ΑΚΥΡΑ 6 – % 8 – % -2 0.00%
ΛΕΥΚΑ 0 0.00% 1 0.64% -1 -0.64%
ΠΚΣ 11 8.80% 17 10.90% -6 -2.10%
ΔΑΠ 93 74.40% 115 73.72% -22 0.68%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 9 7.20% 18 11.54% -9 -4.34%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 12 9.60% 5 3.21% 7 6.39

 

 ΒΕΤ 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 61 – % 85 – % -24 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 56 – % 80 – % -24 0.00%
ΑΚΥΡΑ 5 – % 5 – % 0 0.00%
ΛΕΥΚΑ 7 12.50% 1 1.25% 6 11.25%
ΠΚΣ 49 87.50% 57 71.25% -8 16.25%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 0 0.00% 22 27.50% -22 -27.50%

 

 Εικαστικών Τεχνών 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 91 – % 37 – % 54 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 86 – % 36 – % 50 0.00%
ΑΚΥΡΑ 5 – % 1 – % 4 0.00%
ΛΕΥΚΑ 2 2.33% 1 2.78% 1 -0.45%
ΠΚΣ 18 20.93% 24 66.67% -6 -45.74%
ΔΑΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 7 19.44% -7 -19.44%
ΕΑΑΚ 10 11.63% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 7 8.14% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 49 56.98% 4 11.11% 45 45.87%

 

 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 140 – % 139 – % 1 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 135 – % 132 – % 3 0.00%
ΑΚΥΡΑ 5 – % 7 – % -2 0.00%
ΛΕΥΚΑ 1 0.74% 1 0.76% 0 -0.02%
ΠΚΣ 21 15.56% 35 26.52% -14 -10.96%
ΔΑΠ 77 57.04% 64 48.48% 13 8.56%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 16 11.85% 23 17.42% -7 -5.57%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 20 14.81% 9 6.82% 11 7.99%

 

 Χημικό 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 170 – % 145 – % 25 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 160 – % 134 – % 26 0.00%
ΑΚΥΡΑ 10 – % 11 – % -1 0.00%
ΛΕΥΚΑ 4 2.50% 4 2.99% 0 -0.49%
ΠΚΣ 56 35.00% 61 45.52% -5 -10.52%
ΔΑΠ 74 46.25% 51 38.06% 23 8.19%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 2 1.25% 5 3.73% -3 -2.48%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 24 15.00% 13 9.70% 11 5.30%

 

 Φυσικό 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 147 – % 171 – % -24 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 138 – % 158 – % -20 0.00%
ΑΚΥΡΑ 9 – % 13 – % -4 0.00%
ΛΕΥΚΑ 3 2.17% 5 3.16% -2 -0.99%
ΠΚΣ 67 48.55% 65 41.14% 2 7.41%
ΔΑΠ 39 28.26% 16 10.13% 23 18.13%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 29 21.01% 72 45.57% -43 -24.56%

 

 Μαθηματικό 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 171 – % 174 – % -3 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 169 – % 172 – % -3 0.00%
ΑΚΥΡΑ 2 – % 2 – % 0 0.00%
ΛΕΥΚΑ 4 2.37% 0 0.00% -%
ΠΚΣ 64 37.87% 64 37.21% 0 0.66%
ΔΑΠ 69 40.83% 88 51.16% -19 -10.33%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 15 8.88% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 17 10.06% 20 11.63% -3 -1.57%

 

 Οικονομικό 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 207 – % 160 – % 47 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 201 – % 159 – % 42 0.00%
ΑΚΥΡΑ 6 – % 1 – % 5 0.00%
ΛΕΥΚΑ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΠΚΣ 24 11.94% 11 6.92% 13 5.02%
ΔΑΠ 167 83.08% 128 80.50% 39 2.58%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 1 0.63% -1 -0.63%
ΕΑΑΚ 1 0.50% 0 0.00% -%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΛΟΙΠΑ 9 4.48% 19 11.95% -10 -7.47%

 

 Ιστορικό Αρχαιολογικό 2018 2017 Διαφορά
ΨΗΦΙΣΑΝ 200 – % 186 – % 14 0.00%
ΕΓΚΥΡΑ 196 – % 174 – % 22 0.00%
ΑΚΥΡΑ 4 – % 12 – % -8 0.00%
ΛΕΥΚΑ 4 2.04% 3 1.72% 1 0.32%
ΠΚΣ 82 41.84% 61 35.06% 21 6.78%
ΔΑΠ 68 34.69% 79 45.40% -11 -10.71%
ΠΑΣΠ 0 0.00% 0 0.00% -%
ΑΑΣ (ΛΑΕ) 0 0.00% 0 0.00% -%
ΕΑΑΚ 6 3.06% 3 1.72% 3 1.34%
ΜΠΛΟΚΟ (ΣΥΡΙΖΑ) 0 0.00% 5 2.87% -5 -2.87%
ΛΟΙΠΑ 36 18.37% 23 13.22% 13 5.15%
Show Buttons
Hide Buttons