Άλλος ψηφίστηκε για αντιπρόσωπος στο ΦΟΔΣΑ και άλλος πάει…

Άλλος ψηφίστηκε για αντιπρόσωπος στο ΦΟΔΣΑ και άλλος πάει…

Βγήκαν «μαχαίρια» στο Δήμο Ζαγορίου για την εκλογή του ενός αντιπροσώπου του Δήμου, στον περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Ο λόγος είναι ότι άλλος δημοτικός σύμβουλος εξελέγη για να εκπροσωπήσει το Δήμο Ζαγορίου στο σώμα της γενικής συνέλευσης του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ και αντ’ αυτού πηγαίνει ο Δήμαρχος Γιώργος Σουκουβέλος!

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε την Παρασκευή 1η του μηνός Νοεμβρίου, σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στους Ασπραγγέλους. Στο δημοτικό συμβούλιο είναι γνωστό πως η παράταξη του Δημάρχου δεν έχει την πλειοψηφία και ο μεν Δήμαρχος πρότεινε τον εαυτό του ως εκπρόσωπο στον ΦΟΔΣΑ, ο δε επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Λεωνίδας Τσουμάνης αντιπρότεινε τον δημοτικό σύμβουλο Ευτύχιο Μαλανδράκη. Ο κ. Τσουμάνης συγκεκριμένα, διατύπωσε την άποψη ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει η αναλογία των 3/5, η πρόταση του Δημάρχου δεν είναι δεσμευτική και ζήτησε να γίνει εκλογή από το σώμα για την υποψηφιότητα, όπερ και εγένετο. Μόνο που η πλειοψηφία του σώματος συντάχθηκε με 11 ψήφους έναντι 5, υπέρ της πρότασης Τσουμάνη και άρα εκπρόσωπος του Δήμου στο ΦΟΔΣΑ εξελέγη ο κ. Μαλανδράκης.

Ωστόσο, στην απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» τονίζεται στο «Αποφασίζει» πως : «Όπως προκύπτει από τις ως άνω διατάξεις, ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Ζαγορίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου» τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Σουκουβέλο».

Αυτή η απόφαση λογικά θα πάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για έλεγχο και λογικά, αν ο υπάλληλος διαβάσει ολόκληρη την απόφαση, θα την απορρίψει!

Ο λόγος ανατροπής της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ενδεχομένως έχει να κάνει με την πιθανότητα να μην χρειάζονταν καν εκλογή του αντιπροσώπου, καθ’ ότι δεν είναι απόλυτα σαφές αν στις περιπτώσεις των Δήμων που εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπο στους ΦΟΔΣΑ, αυτός πρέπει να είναι ο Δήμαρχος…

Show Buttons
Hide Buttons