Έπαθε η ΝΔ «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό»;

Έπαθε η ΝΔ «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό»;

Αντιγράφω από το καταστατικό κόμματος, το Άρθρο 1 με τίτλο «Οργανωτικές Αρχές και Κανόνες Συγκρότησης, Λειτουργίας και Δράσης»:

«Η συγκρότηση και η λειτουργία του κόμματος στηρίζονται στην αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, που αποτελεί αναντικατάστατο συστατικό στοιχείο του επαναστατικού χαρακτήρα του.

Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός σημαίνει εσωκομματική δημοκρατία, συγκεντρωτική καθοδήγηση, ενιαία δράση στην εφαρμογή των αποφάσεων με συνειδητή πειθαρχία.

Με βάση το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό δεν επιτρέπεται η δημιουργία και δράση οργανωμένων ομάδων μέσα στο Κόμμα, διότι υπονομεύουν την ιδεολογική – πολιτική – οργανωτική ενότητά του, τη δημοκρατική λειτουργία του και την αποτελεσματικότητα στη δράση.

Βασικά στοιχεία του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού είναι:

α) Η ένταξη της λειτουργίας και δράσης όλων των Οργανώσεων του Κόμματος κάτω από ένα καθοδηγητικό κέντρο -την Κεντρική Επιτροπή- που είναι το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο για την περίοδο μεταξύ των Συνεδρίων.

β) Η υποχρεωτική εφαρμογή των αποφάσεων των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων από τα παρακάτω όργανα, Οργανώσεις και μέλη του Κόμματος.

γ) Η συνειδητή κομματική πειθαρχία και υποταγή της μειοψηφίας στην πλειοψηφία. Σε περίπτωση διαφωνίας, όσοι διαφωνούν είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν χωρίς όρους την απόφαση της πλειοψηφίας…

…Η κριτική και αυτοκριτική ασκείται μόνο μέσα στα αρμόδια όργανα και ΚΟΒ του Κόμματος».

Οποιεσδήποτε ομοιότητες με τη ΝΔ είναι παραπλανητικές…

Το απόσπασμα του Καταστατικού – εδώ – αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και όχι τη ΝΔ, αν και πολλοί κομμουνιστές μπερδεύτηκαν τις τελευταίες μέρες, από τις διαγραφές, τις απειλές, τις αποφάσεις του γραμματέα που τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια από τις τοπικές οργανώσεις κτλ., απόρροια της Ριζοπουλοφοβίας…  

Ο «δημοκρατικός συγκεντρωτισμός» είναι καταστατική αρχή του ΚΚΕ, όχι της ΝΔ, ελπίζω…

Show Buttons
Hide Buttons