Έργο 5 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΥΑΙ στον «ΦιλόΔημο»

Έργο 5 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΥΑΙ στον «ΦιλόΔημο»

Στο «ΦιλόΔημο» εντάσσει νέο μεγάλο έργο για δίκτυο υποδομών ο Δήμος Ιωαννιτών, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις προς ΟΤΑ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για 35 συνολικά νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και για τα πρώτα έργα αποκατάστασης τεσσάρων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στον Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, από τους 19 συνολικά ΧΑΔΑ, που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Η μεγάλη ανταπόκριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το Υπουργείο, καταδεικνύει την μεγάλη ανάγκη για τα έργα και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις του «ΦιλόΔημου» και το αποτέλεσμα ξεπερνά όλες τις προσδοκίες. Μέσα σε μόλις 80 ημερολογιακές ημέρες, από τις 15 Ιουνίου 2018 μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί 105 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 351.477.350,86  εκατ. Ευρώ.

 

Τα έργα στην Ήπειρο

Για την Ήπειρο, έχουμε τρεις εντάξεις μεγάλων έργων.

Ο Δήμος Ιωαννιτών με μελέτη της ΔΕΥΑΙ συγκεκριμένα, εντάσσεται στην Πρόσκληση ΙΙ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων».

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Βελτίωση και ανάπτυξη βασικών υφιστάμενων περιβαλλοντικών υποδομών για την προστασία της λίμνης Παμβώτιδας» ύψους 5.000.000,00 ευρώ.

Περιλαμβάνει αναβάθμιση του παλιού βιολογικού καθαρισμού και νέα δίκτυα ακαθάρτων σε περιοχές όπως η Νέα Ζώη και η Αμφιθέα κυρίως.

Ο Δήμος Πρέβεζας ενέταξε στην Πρόσκληση Ι «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης», το έργο με τίτλο «Ύδρευση παραλιών Βαλανιδοράχης, Λούτσας, Βράχου, Λυγιάς, Χειμαδιού, Ριζών, Καστροσυκιάς» προϋπολογισμού 5.671.966,56 €.

Στην ίδια πρόσκληση τέλος, ο Δήμος Ζαγορίου ενέταξε το έργο με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Τσεπέλοβου» με προϋπολογισμό 447.580,65 ευρώ.

Αυτό είναι το πρώτο έργο του Δήμου Ζαγορίου που εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Αναμένεται η ένταξη και των προτάσεων για προμήθεια μηχανημάτων έργου και της αναβάθμισης των παιδικών χαρών του Δήμου, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ζαγορίου.

Show Buttons
Hide Buttons