Αγροτικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Η επιστολή και η μισή… επιστολή στην Άρτα

Αγροτικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Η επιστολή και η μισή… επιστολή στην Άρτα

Διάστημα δύο μηνών για να αποδείξουν πως είναι νόμιμοι δικαιούχοι του προνομιακού αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, έχουν οι αγρότες και καλλιεργητές της χώρας, σύμφωνα με επιστολή που λαμβάνουν τις τελευταίες μέρες οι σημερινοί δικαιούχοι.

Η ΔΕΗ με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να ξεσκονίσει και να επικαιροποιήσει τα μητρώα μιας σημαντικής παροχής της, η οποία όμως, κοστίζει στον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού φέρονται αυτήν τη στιγμή περί τους 230.000 καταναλωτές της ΔΕΗ.

«Από την εμπειρία μας, που επιβεβαιώνεται καθημερινά, κάποιοι από αυτούς δεν δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος», τονίζει η ΔΕΗ δικαιολογώντας την απόφαση να προχωρήσει στο πρόγραμμα εκκαθάρισης του Μητρώου.

 

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την επιστολή της ΔΕΗ που έχουν λάβει το τελευταίο διάστημα οι σημερινοί δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου ρεύματος, απαιτείται η έκδοση νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1).

Για να συνεχίσει λοιπόν η ΔΕΗ να χορηγεί το Αγροτικό Τιμολόγιο στην κάθε παροχή ρεύματος που λαμβάνει ως σήμερα, καλείται ο κάθε δικαιούχος να προσκομίσει στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, ένα από τα ακόλουθα:

  • Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ βαθμού) περί υποβολής αίτησης για έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση Άδειας Χρήσης Ύδατος ή βεβαίωση παροχής ύδατος από το φορέα διαχείρισης του συλλογικού δικτύου, εάν η εγκατάσταση εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος

ή

  • Την Άδεια Χρήσης Ύδατος που εκδόθηκε από τον αρμόδιο φορέα (ΟΤΑ Α΄ ή Β΄ Βαθμού). Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 45 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση της Άδειας, είναι υποχρεωτική και η υποβολή αντιγράφου της αίτησης που υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας για την έκδοση Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1)

ή

  • Το νέο Δελτίο Νο1 που εκδόθηκε από την αρμόδια Περιφέρεια και την ανωτέρω Άδεια Χρήσης Ύδατος

Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Υπεύθυνη Δήλωση για το είδος της αγροτικής δραστηριότητας, οποιοδήποτε έγγραφο με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της υδροληψίας, οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ως αποδεικτικό του ΑΦΜ και φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η αίτηση με τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει από πλευράς ΔΕΗ μονομερής καταγγελία της σύμβασης προμήθειας και διακοπή της ηλεκτροδοτήσης. Ακολούθως, για να συνεχίσει η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης, θα πρέπει ο πελάτης της ΔΕΗ να προσέλθει για τη σύναψη νέας σύμβασης προμήθειας με επαγγελματικό και όχι αγροτικό τιμολόγιο.

 

Τρεις κανονικές επιστολές σε αντίστοιχους υφιστάμενους δικαιούχους του αγροτικού τιμολογίου

 

 

Μισή επιστολή στην Άρτα

Τις επιστολές αποστέλλει η Διεύθυνση Πωλήσεων της ΔΕΗ ανά κατάστημα κι ενώ τα αποσπάσματα που αντιγράψαμε είναι από το πρωτότυπο της επιστολής που έχει πάει στους περισσότερους δικαιούχους αγροτικού τιμολογίου, για άγνωστο λόγο στην Άρτα, η ΔΕΗ έχει απαλείψει από την επιστολή τη βεβαίωση από τον αυτοδιοικητικό φορέα (παραπάνω είναι το πρώτο δικαιολογητικό).

Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να θέσει σε κίνδυνο την παροχή του αγροτικού τιμολογίου ακόμα για και τους νόμιμους δικαιούχους, αν η αίτησή τους κριθεί ελλιπής και απορριφθεί.

Ως εκ τούτου, είτε η ΔΕΗ της Άρτας οφείλει να στείλει νέες επιστολές διορθωμένες είτε οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλάβουν το βάρος της ενημέρωσης των δημοτών τους, για να τους γλιτώσουν από την μελλοντική ταλαιπωρία.

 

Από τις φωτογραφίες φαίνεται η διαφορά της μιας επιστολής (επάνω) σε αγρότη της Άρτας, που έχει κομμένη, εμφανώς, τη μία παράγραφο με τα δικαιολογητικά

 

(Το ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νέοι Αγώνες» στο φύλλο της Τετάρτης, 18/7/2018)

 

 

Show Buttons
Hide Buttons