«Ανάβουν» τα led, με τη βοήθεια του Θεοδωρικάκου…

«Ανάβουν» τα led, με τη βοήθεια του Θεοδωρικάκου…

Τα… χέρια της δημοτικής αρχής για το έργο της αναβάθμισης του οδοφωτισμού με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας, έρχεται να λύσει το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά το αδιέξοδο που προέκυψε από την άρνηση της πλειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων να δεχτεί να προχωρήσει η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου για το έργο που μέσω του προγράμματος ELENA έχει ωριμάσει η τελευταία.

Με μια απλή προσθήκη στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, το Υπουργείο Εσωτερικών λύνει το «γόρδιο δεσμό» της έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης και τις επόμενες μέρες, με την «τεχνητή» πλειοψηφία που διαθέτει η δημοτική αρχή στο όργανο της Οικονομικής Επιτροπής, αναμένεται να ληφθεί η κατά πλειοψηφία απόφαση που θα απεμπλέξει την κατάσταση, δίνοντας συνέχεια στη διαγωνιστική διαδικασία από μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πιο συγκεκριμένα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος A’ 104/30.05.2020 που δημοσιεύτηκε στις 30 Μαΐου, (κατεβάστε το εδώ) στο Άρθρο 21 με τίτλο «Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα» αναφέρεται: «Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ), ως εξής: «κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου».

Νόμος 3852/2010 είναι ο «Καλλικράτης» – εδώ – και όπως μπορεί να παρατηρήσει κανείς το άρθρο 72 σταματάει στο κβ. Η αρμοδιότητα που προστίθεται πλέον λοιπόν για την Οικονομική Επιτροπή είναι η κγ και άρα τα πράγματα διευκολύνονται αρκετά πλέον για τη δημοτική αρχή.

Show Buttons
Hide Buttons