Ανακυκλώνοντας για την προστασία των ακτών

Ανακυκλώνοντας για την προστασία των ακτών

Ο Καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνίων – ΕΓΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε από κοινού με ερευνητές του εργαστηρίου στην 3η συνάντηση εταίρων του έργου RE.CO.RD. στη Santa Cesarea Terme της Ιταλία, στις 18 και 19 Ιουλίου 2019, με θέμα την οργάνωση ειδικών δράσεων για την Ανακύκλωση και τη Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Ακτές.

Τη διοργάνωση επιδεικτικών δράσεων ανακύκλωσης έχουν αναλάβει το ΕΓΕΠ σε συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, Έλληνες εταίροι του Ευρωπαϊκού έργου RE.CO.RD., στοχεύοντας στην περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτικών σχετικά με τη διαχείριση θαλάσσιων απορριμμάτων, την πρόληψη στη δημιουργία πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσες και στις ακτές και την ανακύκλωση. Στις 7 και 8 Αυγούστου 2019 τρεις επιδεικτικές δράσεις ανακύκλωσης θα πραγματοποιηθούν, στις παραλίες Κάθισμα, Άγιος Νικήτας και Πόρτο Κατσίκι. Συγκεκριμένα, στις 7 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επιδεικτική δράση ανακύκλωσης στην παραλία Κάθισμα, το διάστημα 11.00 – 15.00 και την ίδια μέρα, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη επιδεικτική δράση ανακύκλωσης στην παραλία Άγιος Νικήτας, το διάστημα 16.30 – 20.30. Στις 8 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η τρίτη επιδεικτική δράση ανακύκλωσης στην παραλία Πόρτο Κατσίκι, το διάστημα 11.00 – 15.00.

Οι δράσεις ανακύκλωσης με τον τίτλο «Εδώ ανακυκλώνουμε» θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου RE.CO.RD. «Καινοτόμες Στρατηγικές Έρευνας και Ανάπτυξης για την Βιώσιμη Διαχείριση Απορριμμάτων στις Παράκτιες Περιοχές», που ανήκει στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020». Το έργο αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με την τουριστική ανάπτυξη παράκτιων περιοχών, και ιδιαίτερα με την παρουσία αποβλήτων στις περιοχές αυτές. Το έργο, μέσα από τη στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Ιταλίας, στοχεύει στο να διευκολύνει την καθιέρωση φιλικών προς το περιβάλλον βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Show Buttons
Hide Buttons