Αναφορά από τους στρατιωτικούς της Ηπείρου

Αναφορά από τους στρατιωτικούς της Ηπείρου

Στην επιστολή της η Ένωση επισημαίνει ότι εδώ και 4 χρόνια οι δικαιούχοι, του εν λόγω βοηθήματος, έχουν λάβει μόνο τις προκαταβολές και σχετικά με το υπολειπόμενο ποσό στην υπ’ αριθμ: 264/2020 απάντηση του Υπουργού τον Ιούνιο του 2020 γίνονταν αναφορά στη συγκρότηση επιτροπής με σκοπό τον προσδιορισμό του αριθμού των δικαιούμενων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο.

«Όμως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την εξέλιξη του θέματος, με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί τους να βρίσκονται σε οικονομική στενότητα μετά και τη μείωση που έχουν υποστεί από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου» αναφέρουν οι στρρατιωτικοί καλώντας τον Υπουργό να μεριμνήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να καταβληθούν άμεσα τα υπολειπόμενα ποσά στους δικαιούχους.

Show Buttons
Hide Buttons