ΑΣΕ-ΠΑΜΕ: Το πρόβλημα της σχολικής στέγης

ΑΣΕ-ΠΑΜΕ: Το πρόβλημα της σχολικής στέγης

Με αφορμή το θέμα της στέγασης του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων η παράταξη του ΠΑΜΕ στους εκπαιδευτικούς ζητά μέτρα συνολικά για το σχολική στέγη από το Δήμο Ιωαννιτών. Η κινητοποίηση μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για την μεταφορά του στην Περίβλεπτο, αναδεικνύει ξανά το οξυμένο πρόβλημα σχολικής στέγης στην πόλη μας, ως αποτέλεσμα της χρόνιας αδιαφορίας από την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, σημειώνει.

Τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές στα Γιάννενα, έχουν φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα, καθώς σε πολλά σχολικά κτήρια εμφανίζονται όλο και πιο συχνά ζημιές, που ορισμένες φορές δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις (πχ πτώση σοβάδων), ενώ η πλειοψηφία των σχολείων δεν έχει πιστοποιητικά καταλληλότητας και οικοδομικές άδειες. 

«Η εξασφάλιση σύγχρονων – ασφαλών – δημόσιων σχολικών υποδομών, δεν είναι ευθύνη ούτε των γονιών ούτε των εκπαιδευτικών. Την αποκλειστική ευθύνη έχει η εκάστοτε κυβέρνηση που υποχρεούται να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια και οι Δημοτικές Αρχές που πρέπει να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα για τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και την αναβάθμιση των παλιών, ώστε όλα τα παιδιά να φοιτούν σε σύγχρονα διδακτήρια και όχι σε σχολεία επικίνδυνα ή/και παιδαγωγικά ακατάλληλα. Η λήψη άμεσα μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον έλεγχο των σχολικών μονάδων αφορά τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων γι αυτό αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για κάθε Δημοτική αρχή» σημειώνεται.

Η παράταξη ΑΣΕ ΠΑΜΕ ζητά:

  • Να εκπονηθεί και υλοποιηθεί, ολοκληρωμένο σχέδιο σχολικής στέγης από τον Δήμο Ιωαννιτών, με την κατασκευή σύγχρονων κτηριακών συγκροτημάτων με 100% δημόσιες επενδύσεις, χωρίς ΣΔΙΤ, με διασφάλιση του δημόσιου – δωρεάν χαρακτήρα τους. Να τεθεί σε προτεραιότητα από την κυβέρνηση και τη δημοτική αρχή, η άμεση κατασκευή νέου σύγχρονου, ασφαλούς Μουσικού Σχολείου.
  • Να ελεγχθούν όλα τα σχολικά κτίρια. Να αποκατασταθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι φθορές των σχολείων. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί, από αρμόδιες τεχνικές επιτροπές και να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας σε όλα τα σχολεία. Ο ουσιαστικός – ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει ΑΜΕΣΑ σε όλα τα επίπεδα (αντιπλημμυρική προστασία – στατική επάρκεια – έξοδοι διαφυγής – πυρασφάλεια – επάρκεια σε προαύλια και χώρους συγκέντρωσης).
  • Να εξασφαλισθούν, χρηματοδότηση και επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να ενισχυθεί αποφασιστικά ο κτηριακός έλεγχος στα σχολεία, σε μόνιμη και σταθερή βάση. 
Show Buttons
Hide Buttons