Βαριά «καμπάνα» για τη νοθευμένη φέτα

Βαριά «καμπάνα» για τη νοθευμένη φέτα

Πρόστιμο 260.000 ευρώ, ένα από τα υψηλότερα πρόστιμα για παραβάσεις προϊόντων ΠΟΠ που έχουν επιβληθεί ποτέ, υπέβαλε σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε γαλακτοβιομηχανία με αφορμή την υπόθεση παραγωγής και διακίνησης προϊόντων της σε αγορά του εξωτερικού με την ένδειξη ΦΕΤΑ ΠΟΠ για τα οποία δεν είχαν τηρηθεί οι προδιαγραφές παραγωγής προϊόντος.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δεν αναφέρει πάντως το όνομα της γαλακτοβιομηχανίας στη ανακοίνωσή του, το συγκεκριμένο πρόστιμο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της πολιτικής βούλησης του υπουργού Σπήλιου Λιβανού και του συνόλου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου για διεξαγωγή εντατικών ελέγχων για την ποιότητα των τροφίμων, ιδιαίτερα δε εκείνων που φέρουν τις ενδείξεις ΠΟΠ, καθώς αποτελούν αντιπροσωπευτικά προϊόντα της ελληνικής παραγωγής.

«Οι έλεγχοι διεξάγονται πάντα κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας και με στόχο την προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Πολιτική βούληση που αποδεικνύεται περαιτέρω από την συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Παραβάσεων που δεν συνεδρίαζαν τα τελευταία χρόνια», σημειώνεται στην ανακοίνωση που εξηγεί ότι «στην περίπτωση των καταγγελιών για τη φέτα, η Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και προσήλωση στην νομιμότητα, αφού εξέτασε λεπτομερώς τα στοιχεία που συγκέντρωσε κατόπιν ενδελεχούς ελέγχου ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, προχώρησε στην επιβολή προστίμου βάσει των άρθρων 12 & 13 της ΚΥΑ 261611/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση εξετάζονται και καταγγελίες για τα παραβάσεις σχετιζόμενες με τα ισοζύγια γάλακτος στην παραγωγή της φέτας, επί των οποίων αναμένεται η έκδοση απόφασης».

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα η Γαλακτοβιομηχανία Όμηρος, υποστηρίζει ότι από το αποτέλεσμα των ελέγχων πελατών και πιστοποιημένων φορέων του εξωτερικού επιβεβαιώνεται η ύπαρξη βιομηχανικού λάθους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Όμηρος, πρόκειται για ένα τεχνικό λάθος εξ αμελείας, δίχως την ύπαρξη δόλου.

Η εταιρεία θεωρεί, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, ότι όλο αυτό το διάστημα, δέχθηκε πόλεμο από δήθεν καταγγελίες κάποιων, αναφορικά με το συμβάν, οι οποίοι διέρρεαν πληθώρα ψευδών πληροφοριών και για το λόγο αυτό έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Show Buttons
Hide Buttons