Βιοαπόβλητα: Μικρότεροι στόχοι, μικρότερες χρηματοδοτήσεις – Οι συγκρίσεις με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

Βιοαπόβλητα: Μικρότεροι στόχοι, μικρότερες χρηματοδοτήσεις – Οι συγκρίσεις με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης

Σημαντικά χαμηλότερες είναι οι προσδοκίες του Δήμου Ιωαννιτών για τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, του σχεδίου του για τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων (βιοαποβλήτων).

Μέτρο σύγκρισης θα μπορούσε να είναι μόνο το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Ιωαννιτών που εγκρίθηκε το 2016 από το τότε δημοτικό συμβουλιο. Η πρόταση ωστόσο που παρουσίασε κατά την έγκρισή της από την Οικονομική Επιτροπή την περασμένη Δευτέρα, η δημοτική αρχή, υπολείπεται σημαντικά στα σημεία που είχε διατυπώσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στην εγκεκριμένη μελέτη του Τοπικού Σχεδίου. 

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 2015, οι ελάχιστες ποσότητες βιοαποβλήτων για διαλογή στην πηγή είναι οι ακόλουθες:

 • Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015
 • Στόχος χωριστής συλλογής 40% κ.β. για το έτος 2020

Σημειώνεται ότι στο στόχο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 • Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης
 • Εκτροπή πράσινων αποβλήτων.
 • Εκτροπή μέσω ανάκτησης των βρώσιμων ελαίων.
 • Εκτροπή μέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων.

Στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου έχει τεθεί ο στόχος της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων του Δήμου Ιωαννιτών κατά 40% για το 2020, όπως επαναλαμβάνει και η εισήγηση της δημοτικής αρχής που εγκρίθηκε, ωστόσο βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μισό του έτους 2020… Ο στόχος αυτός ανέρχεται σε 8.791 τόνους βιοαποβλήτων ετησίως

Ο πίνακας από τη σελίδα 49 του Τοπικού Σχεδίου

 

Οι διαφορές

Από τους πίνακες που παραθέτουμε, προερχόμενους από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου και από τα στοιχεία που ακολουθούν για τις δράσεις ανακύκλωσης όπως προτείνονται σήμερα για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ, προκύπτουν οι διαφορές των δύο σχεδίων. Είτε οφείλονται στους πεπερασμένους πόρους με τους οποίους η Περιφέρεια προτίθεται να χρηματοδοτήσει όλους τους Δήμους της Ηπείρου για τα Τοπικά τους Σχέδια είτε οφείλονται στον ανεπαρκή μηχανισμό καθαριότητας του Δήμου Ιωαννιτών, λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, οι διαφορές είναι μεγάλες και ο στόχος της συλλογής του 40% των παραγόμενων βιοαποβλήτων – που είναι επαναλαμβάνουμε σχεδόν ίδιος με το στόχο του ΤΣΔΑ, το οποίο διέθετε όμως πολύ περισσότερα μέσα – φαίνεται δύσκολα επιτεύξιμος. 

Η πρόταση που κατατίθεται στο ΕΣΠΑ είναι αισθητά… μαζεμένη στις διάφορες προτεινόμενες δράσης ανακύκλωσης – εδώ κατεβάστε ολόκληρη την εισήγηση. Κριτική για το θέμα αυτό άσκησε με ανακοίνωσή της η παράταξη «Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα» (εδώ). 

 1. Η οικιακή κομποστοποίηση θα εφαρμοστεί σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων. Για την εφαρμογή του θα πραγματοποιηθεί προμήθεια 453 τεμαχίων κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας περίπου 300 λίτρων, συνοδευόμενων από εργαλείο ανάδευσης του κομπόστ. Η τιμή ανά τεμάχιο ανέρχεται σε 89 ευρώ και ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται στα 49.993,08 ευρώ. 184.500 και 3.000 κάδοι είναι τα αντίστοιχα μεγέθη του ΤΣΔΑ.
 2. Η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων θα ζητήσει από το ΕΣΠΑ 420.648,18. Στο ΤΣΔΑ η δαπάνη είναι υπερδιπλάσια. Οι μεγάλες διαφορές έγκειται στις παρακάτω δράσεις 
 • Καφέ κάδοι βιοαποβλήτων κουζίνας πλαστικοί 10 lt, τεμάχια 8.244, την ώρα που στο ΤΣΔΑ περιγράφονται 20.500 κάδοι
 • Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 240 lt, τεμάχια 802, την ώρα που στο ΤΣΔΑ περιγράφονται 2.000 κάδοι
 • Εξωτερικοί καφέ κάδοι βιοαποβλήτων πλαστικοί 360 lt, τεμάχια 320, την ώρα που στο ΤΣΔΑ περιγράφονται 505 κάδοι
 • Κομποστοποιήσιμες σακούλες για κάδο κουζίνας 10 lt, τεμάχια 741.960, τιμή ανά τεμάχιο 0,14 ευρώ, ενώ στο ΤΣΔΑ περιγράφονται 1.850.000 σάκοι

3. Ο σχεδιασμός και αρχική υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης τέλος, είναι η δράση που περιγράφεται ως εξής στο ΤΣΔΑ: «Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ενίσχυση προγραμμάτων/ δράσεων που ήδη εφαρμόζονται και για τις νέες προτεινόμενες δράσεις (χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και πράσινα σημεία)». Για τη δράση αυτή το ΤΣΔΑ προτείνει 100.000 ευρώ, ενώ η δημοτική αρχή σήμερα ζητά από το ΕΣΠΑ 44.144,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%.

 

Show Buttons
Hide Buttons