«Γιάννενα Νέα Εποχή»: Προτάσεις για την οικονομική διαχείριση, με στόχο τη μείωση τελών

«Γιάννενα Νέα Εποχή»: Προτάσεις για την οικονομική διαχείριση, με στόχο τη μείωση τελών

Τις προτάσεις της για την οικονομία και την ανάπτυξη έδωσε στη δημοσιότητα την Μ. Πέμπτη, η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» – διαβάστε εδώ ολόκληρο το κείμενο. 

Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το πρόγραμμα το οποίο τίθεται στην κρίση των πολιτών με την πεποίθηση ότι θα κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και θα αποτελέσει την αφετηρία για τη νέα εποχή.

Σημαντικό σημείο αποτελούν τα δημοτικά τέλη καθώς σκοπός είναι ο εξορθολογισμός και η οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών.

Κεντρική στόχευση τονίζεται, είναι η μείωση και ο εξορθολογισμός των δημοτικών τελών, με αναθεώρηση στις κλίμακες επιβολής δημοτικών τελών των κατοικιών, καθώς και των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για εμπορικές και επαγγελματικές δραστηριότητες.

«Θα μελετηθεί η δυνατότητα διαφορετικής χρέωσης ανά τετραγωνικό μέτρο και είδος εμπορικής-επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε τα δημοτικά τέλη να γίνουν δίκαια και ανταποδοτικά» σημειώνεται. Ομοίως, θα εξεταστεί η εφαρμογή αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής για τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου θα επιδιωχθεί ο καθορισμός τελών ανά ζώνες ή περιοχές.

Επιπλέον, αποτελεί προτεραιότητα για την παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» η μείωση έως 50% των δημοτικών τελών σε όσες κατηγορίες δημοτών αποδεδειγμένα έχουν ανάγκη, με διεύρυνση κατηγοριών που εμπίπτουν στις ευεργετικές διατάξεις.

 

Δέκα άξονες

Η πρόταση της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή», όπως την επεξεργάστηκε η αρμόδια επιτροπή, είναι διαρθρωμένη σε δέκα άξονες που καλύπτουν όλους τους τομείς με έμφαση στην τοπική ανάπτυξη και την στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας:

Οικονομική διαχείριση: Ως κύριος στόχος τίθεται η μείωση των άσκοπων δαπανών και η αύξηση της αποτελεσματικότητας. Οι προτάσεις που κατατίθενται είναι μεταξύ άλλων:

 • Επικαιροποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου και σύνταξη συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Υλοποίησης – Παρακολούθησης και Αξιολόγησής του
 • Βελτίωση οικονομικού προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση εισπραξιμότητας εσόδων.
 • Αναδιάρθρωση και πλήρης ενεργοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου και των λειτουργιών του.
 • Εφαρμογή πολιτικής περαιτέρω εξορθολογισμού των οικονομικών του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Επανασχεδιασμός της κτιριακής διασποράς των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Επανεξέταση και επανασχεδιασμός της ανταποδοτικότητας φόρων και τελών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του Δήμου.
 • Αναδιάρθρωση της ΔΗΑΝΕΤΑΙ και αλλαγή πολιτικής και στρατηγικής της επιχείρησης, για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ΟΑΣΗΣ, της ΚΥΡΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ, της ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ, του ΓΥΑΛΙ ΚΑΦΕΝΕ και του ΚΕΚΩΠ.
 • Αναμόρφωση των διαδικασιών ενταλματοποίησης και πληρωμής των οφειλών του Δήμου, ώστε αυτές να ολοκληρώνονται σε λιγότερο από δύο (2) μήνες.
 • Ενίσχυση της αυτοτέλειας των Δημοτικών Ενοτήτων και των Κοινοτήτων του Δήμου με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, μέσων και πόρων.

Ως προς τον Προγραμματισμό, βασική προτεραιότητα για την παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» αποτελεί η οργάνωση ενός άρτια στελεχωμένου και λειτουργικού ενιαίου Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών στο Δήμο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία σύνταξης και εκπόνησης αξιόπιστων μελετών για τα έργα του.

Στις επιδιωκόμενες Πηγές χρηματοδότησης, αναφέρεται μεταξύ των γνωστών (ΕΣΠΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ κλπ., η χρηματοδότηση μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των χρηματοδοτικών της εργαλείων, η προώθηση νέων μορφών Συμπράξεων μεταξύ Δήμου και ιδιωτικών φορέων στους τομείς της Παροχής δημοτικών υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα και της ανάπτυξης κοινών δράσεων από το Δήμο και τις επιχειρήσεις.

Ο Άξονας Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη, μιλά για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση του συνόλου των φυσικών, υλικοτεχνικών, πολιτιστικών και ανθρωπίνων πόρων, την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομών, κτλ. Οι προτεινόμενες πολιτικές είναι μεταξύ άλλων:

 • Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας πλήρους καταγραφής της περιουσίας του Δήμου, η οποία θα είναι προσβάσιμη από όλους τους πολίτες μέσω του διαδικτύου.
 • Εκπόνηση ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, η οποία θα συμβάλει στην οικονομική ανεξαρτησία του δήμου.
 • Πλήρης αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Μείωση δημοτικών τελών έως και 50% για κάθε επιχείρηση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η μείωση αυτή μπορεί να φτάνει στο 80% όταν οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε νέους κάτω των 25 ετών.
 • Για κάθε νέα επιχείρηση προτείνεται η απαλλαγή δημοτικών τελών κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και η μείωσή τους μέχρι και 50% στα επόμενα δύο χρόνια, με την προϋπόθεση διατήρησης ή αύξησης των θέσεων εργασίας της.

Παρεμφερής ο άξονας της Επιχειρηματικότητας, όπου προτείνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, η ανάπτυξη μηχανισμού παρακολούθησης (Παρατηρητήριο) της Επιχειρηματικότητας στο Δήμο των Ιωαννίνων, όπου πολίτες και δημοτική αρχή θα παρακολουθούν τις επιχειρηματικές τάσεις και θα σχεδιάζουν τις δράσεις τους βασιζόμενοι σε πραγματικά και επικαιροποιημένα δεδομένα. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της υλοποίησης της ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου (του Κληροδοτήματος Γκαστή) στο ιστορικό κέντρο της πόλης, για τη λειτουργία κέντρου υποστήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας, συμπλήρωση και περαιτέρω ενίσχυση της Δομής Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας με:

 • Θεσμοθέτηση του Γραφείου Επιχειρηματικότητας του Δήμου
 • Καθιέρωση ημερίδων Επιχειρηματικότητας
 • Υλοποίηση διαγωνισμών υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Δημιουργία εργαστηρίου του Δήμου με έμφαση στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (Creative Hub).  Ο εξοπλισμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα αυτά εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Η αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων που έχει παρουσιαστεί ως πρόταση ξεχωριστά, τίθεται και εδώ και τέλος, για τη Νεολαία, υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις όπως δημιουργίας Κέντρου Νέων με δράσεις που θα υποστηρίζονται/διαχειρίζονται από νέους και θα απευθύνονται σε νέους, προβολή και προώθηση του Erasmus+ για τη νεολαία της πόλης με δράσεις που θα προωθούν την κινητικότητας των νέων της πόλης και τη χάραξη στρατηγικής συνεργασίας με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, προβολή και στήριξη της Ευρωπαϊκής κάρτας νέων κτλ.

Στην Επιτροπή Οικονομίας κι Ανάπτυξης μετείχαν οι: Φώτης Βάββας, Σταύρος Ηλιάδης, Λευκοθέα Ντόβα, Νίκη-Ειρήνη Λαμπρίδη, Νίκος Σιορόκας, Νίκος Καραμάνης, Γιώργος Αρλέτος, Δημήτρης Θεμελής, Δημήτρης Παπαγεωργίου και Γιάννης Λυκογιώργος.

Show Buttons
Hide Buttons