Δήμος Ζαγορίου: Να πληρωθεί η πάγια προκαταβολή στις τοπικές κοινότητες

Δήμος Ζαγορίου: Να πληρωθεί η πάγια προκαταβολή στις τοπικές κοινότητες

Η παράταξη «Όραμα για το Ζαγόρι» του Δήμου Ζαγορίου, διά του επικεφαλής της Λεωνίδα Τσουμάνη, με έγγραφό της, ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζαγορίου, την λήψη απόφασης για την καταβολή πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζαγορίου.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «βάση της κείμενης νομοθεσίας ΦΕΚ Β 3440/11.9.2019, η παράταξη, αντιλαμβανόμενη τις αυξημένες ανάγκες των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων (αρ82.παρ2 περ.ια ν3852/2010) και την αδυναμία της δημοτικής αρχής να ανταποκριθεί σε αυτές, σε αυτή τη δύσκολή συγκυρία που βιώνουν οι τοπικές κοινωνίες και προκειμένου να υπάρχει άμεση ανταπόκριση από πλευράς των Προέδρων σε ζητήματα καθημερινότητας, ζητά την καταβολή της πάγιας προκαταβολής των 1.000€, για τις κοινότητες με πληθυσμό έως 300 κατοίκους και την καταβολή της πάγιας προκαταβολής των 2.000€, για τις κοινότητες από 300 έως 2.000 κατοίκους».

Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής θα είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας (αρ.81 περ.δ ν.3852/2010), χωρίς να απαιτείται έγγραφη εντολή του Δημάρχου.

Show Buttons
Hide Buttons