ΔΕΥΑΙ: Ακυρώθηκε η «έκπτωση συνέπειας» από την Αποκεντρωμένη

ΔΕΥΑΙ: Ακυρώθηκε η «έκπτωση συνέπειας» από την Αποκεντρωμένη

Οριστικό τέλος – εκτός εάν η ΔΕΥΑΙ θελήσει να προσφύγει και ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 152 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), εντός προθεσμίας 30 ημερών – μπαίνει στην υπόθεση της λεγόμενης «έκπτωσης συνέπειας» στους λογαριασμούς του νερού, την οποία αποφάσισαν για τους καλοπληρωτές πελάτες της ΔΕΥΑΙ, το δημοτικό συμβούλιο Ιωαννίνων και το διοικητικό συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης. Το τέλος βάζει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

Μεταξύ των άλλων λόγων που προβάλλονται στην απόφαση η οποία υπογράφεται από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης, Βασίλη Μιχελάκη, σημειώνεται και η άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι «οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δεν διαθέτουν εκ του νόμου τη δυνατότητα παροχής εκπτώσεων σε συνεπείς καταναλωτές».

Με δεδομένο επίσης, ότι η εν λόγω απόφαση της δημοτικής αρχής ενέχει θέση κανονιστικής απόφασης και ως εκ του νόμου, ελέγχεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 36559/13-05-2019 απαντητικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και στο με αρ.πρωτ.41484/20-03-2019 έγγραφο της υπηρεσίας, η αρ.771/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών είναι κανονιστική απόφαση και ως τέτοια ελέγχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 Ν.3852/10).

Σε άλλο σημείο της απόφασης τονίζεται δε πιο συγκεκριμένα ως προς τους λόγους ακύρωσης της έκπτωσης συνέπειας πως «…οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης δεν διαθέτουν εκ του νόμου τη δυνατότητα παροχής εκπτώσεων σε συνεπείς καταναλωτές και συνεπώς μη νόμιμα εγκρίθηκε με την εξεταζόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ’ αριθμ. 466/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων περί παροχής έκπτωσης συνέπειας πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων και συνακόλουθα μη νόμιμα εξεδόθη η αρ. 466/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων με θέμα: «Έκπτωση συνέπειας πληρωμής λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Ι» πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθεί».

 

Το ιστορικό

Με την απόφαση της Αποκεντρωμένης γράφεται ένα άδοξο τέλος, με πάταγο… σε μια προσπάθεια της δημοτικής αρχής να παρέμβει προεκλογικά… στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΙ – δείτε εδώ και εδώ την ιστορία της απόφασης – που ωστόσο φάνηκε κάποια στιγμή από την προηγούμενη απόφαση της Αποκεντρωμένης πως δεν είχε μεθοδευτεί σωστά και νόμιμα.

Στα τέλη Μαρτίου, η αντιπολίτευση κατήγγειλε στο δημοτικό συμβούλιο πως η απόφαση κινδυνεύει, ωστόσο ο Δήμαρχος απέδωσε το θόρυβο σε επικοινωνιακή προσπάθεια της αντιπολίτευσης και μίλησε για διευκρινήσεις που κλήθηκε να δώσει η ΔΕΥΑΙ.

Η πορεία των πραγμάτων ωστόσο, διέψευσε παταγωδώς τη δημοτική αρχή…

Show Buttons
Hide Buttons