ΔΗΓΜΑΤΑ 6/7/2021

ΔΗΓΜΑΤΑ 6/7/2021

Ο Δήμαρχος ενοχλείται όταν τον κατηγορούν οι άλλοι πως η δημοτική αρχή έμαθε γρήγορα τα κόλπα των απευθείας αναθέσεων αλλά η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό, σε τακτά διαστήματα.

Τελευταίο κρούσμα είναι το θέμα που έρχεται σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή με το δωράκι των 5.000 ευρώ για το άδειασμα των καλαθιών του Πάρκου Πυρσινέλλα, το οποίο δίνεται με απευθείας ανάθεση στην εταιρεία που έχει επεκταθεί εντυπωσιακά στη διαχείριση των απορριμμάτων της Ηπείρου, τους τελευταίους μήνες.

Και στο Δήμο Ιωαννιτών πήρε με απευθείας αναθέσεις δουλειές η εν λόγω εταιρεία και έρχεται τώρα ένα ακόμα «δώρο», όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ προχθές

Για την ίδια εταιρεία παρεμπιπτόντως, ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει προσκόμματα στο διαγωνισμό της λειτουργίας των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ζητώντας απαραίτητα να μπει όρος που θα αποκλείσει την εν λόγω εταιρεία, για να μην πάει ο διαγωνισμός της λειτουργίας των ΣΜΑ στην εταιρεία που θα κάνει αναγκαστικά τη δοκιμαστική λειτουργία.

 

Ποιος έρχεται;

Ξεχάσαμε το θόρυβο, τους τσακωμούς, τις αλληλοκατηγορίες και τις ώρες… συνεδριάσεων, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και ξεχάσαμε μαζί πως δεν τελειώνει ο διαγωνισμός για τη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ…

Αν αποκλειστεί η προαναφερθείσα εταιρεία που παίρνει σωρηδόν τις απευθείας αναθέσεις από το Δήμο Ιωαννιτών, ετοιμάζεται να μπει στη διεκδίκηση του μεγάλου έργου, Ανώνυμη Εταιρεία του Νομού μας που ασχολείται με τις δημόσιες μεταφορές… Και δεν ετοιμάζεται απλά, αλλά μάλλον της κάνουν και το «ορίστε» οι τοπικές αρχές…

 

Τι γίνεται με τα led;

Και μιας και μιλάμε για μεγάλους διαγωνισμούς, αλήθεια τι γίνεται με τα led;

Τέλη Μαρτίου ακυρώνονταν από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ο διαγωνισμός για την αντικατάσταση του αστικού οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών και έλεγε τότε ο Περιφερειάρχης πως είναι θέμα ημερών η διόρθωση της προκήρυξης.

Πέρασαν τρεις ολόκληροι μήνες και… ούτε φωνή ούτε ακρόαση…

 

Μια εγκύκλιος με ενδιαφέρον

Μια εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με ημερομηνία 2 Ιουλίου 2021, ίσως βάλει σε περιπέτειες το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, αναγκάζοντάς το να πάει σε εκ νέου εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου του σώματος, μετά τη συνεδρίαση της 16ης Μαΐου, όταν τα κενά των παραιτηθέντων δύο μελών του προεδρείου, Σταύρου Παργανά και Δημήτρη Σακαρέλη αντικατέστησαν οι Σταυρούλα Μπραΐμη – Μπότση και Δημήτρης Τρομπούκης.

Η διαδικασία εκλογής των δύο μελών του προεδρείου έγινε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη και όχι με μυστική ψηφοφορία και δια ζώσης, όπως ορίζει ο νόμος.

Στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκε αναφορά από πολίτη που αμφισβήτησε τη νομιμότητα των αποφάσεων εκλογής του προέδρου και του αντιπροέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού σύμφωνα με το Νόμο (Καλλικράτη) για την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου απαιτείται φυσική παρουσία των Περιφερειακών Συμβούλων για την μυστική ψηφοφορία με κάλπη (Άρθρο 165 παρ.1,2,3 & Άρθρο 166 παρ.1,2 & 6 Ν.3852/2010). Η δια ζώσης επίσης Συνεδρίαση προβλέπεται και από το Ν.4682/2020 (Πρότυπος Κανονισμός λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου άρθρα 1,3 & 4), συνεπώς αυτή η Συνεδρίαση δεν έπρεπε να πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη αλλά μόνο δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών, καθώς ο νομοθέτης δεν έχει προβλέψει ηλεκτρονική διαδικασία εκλογής με χρήση κάλπης.

 

Πολλά ερωτήματα

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας επικύρωσε ως νόμιμες τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και από τις 16 Μαΐου ως σήμερα, πέρασε αρκετός καιρός, ωστόσο μια εγκύκλιος που υπογράφεται από τη γενική γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη, μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και σίγουρα θα πρέπει να εξεταστεί από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, αν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του.

Είναι δε χαρακτηριστικό πως η ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας λέει πως η Υπηρεσία έχει δεχτεί πολλά σχετικά ερωτήματα και κατόπιν αυτών όπως λέει, διευκρινίζει τα κάτωθι:

«Στην παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ.Δ1Α/ΓΠ.οικ.33506/29.05.2021 ΚΥΑ (Β΄ 2233), προβλέπεται ότι: «4. Πάσης φύσεως εκλογές αιρετών εκπροσώπων και οργάνων διοίκησης, καθώς και γενικές συνελεύσεις διενεργούνται δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 13), εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα εκατόν πενήντα (150). Στις περιπτώσεις που τα εγγεγραμμένα μέλη είναι εκατόν πενήντα (150) και ένα, οι εκλογές και οι γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται με ψηφιακά μέσα. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου οι εκλογικές διαδικασίες που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη εκκινήσει με φυσική ή επιστολική ψήφο και για τις οποίες έχουν υποβληθεί σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4, σχετικές με τις εκλογικές διαδικασίες που εξαιρούνται όταν έχουν ήδη εκκινήσει, ως όρος εκκίνησης νοείται τόσο η προκήρυξη της εκλογικής διαδικασίας με την περιγραφή του τρόπου διενέργειας της ψηφοφορίας όσο και η εν τοις πράγμασι έναρξη της εκλογικής διαδικασίας με φυσική παρουσία ή με επιστολική ψήφο».

 

Πιθανές απαντήσεις

Αν κανείς επικαλεστεί την ισχύ των Έκτακτων Μέτρων για τον κορωνοϊό και το δεδομένο ότι η ισχύς της παραπάνω ΚΥΑ δεν αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πρέπει να ανατρέξει στην προηγούμενη ΚΥΑ με τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό. Εκεί ωστόσο δε γίνεται καμία ειδική αναφορά σε συνεδριάσεις ανώτατων συλλογικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συνεπώς, έχουν λογικά ισχύ οι προαναφερθέντες νόμοι – Καλλικράτης και πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι ο Αποκεντρωμένος θα τολμήσει να ταράξει τη γαλήνη της Περιφερειακής Αρχής, της νεοεκλεγείσας προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των νομικών συμβούλων της Περιφέρειας που λογικά, δίνουν το ελεύθερο για όλες αυτές τις ακροβασίες της Περιφερειακής Αρχής. Όταν μάλιστα η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην τελευταία συνεδρίαση, πριν από μία εβδομάδα, επικαλούνταν ξανά και ξανά την επικύρωση των αποφάσεων εκλογής προέδρου τε και αντιπροέδρου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 

Τη μία φορά μάλιστα, την προκάλεσε ο Γιώργος Ζάψας, όταν η παράταξή του αρνήθηκε να επικυρώσει τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης Μαΐου, λόγω αυτών των αμφιβολιών για την εκλογή, αν και τις ενστάσεις αυτές δεν πρόβαλε σθεναρά η αντιπολίτευση στην επεισοδιακή συνεδρίαση.

Τη μασέλα φοράει και θα δαγκώνει και φέτος, ο Παναγιώτης Μπούρχας

Γράψε μας παρατηρήσεις, σχόλια επί των σχολίων μας και ιδέες στο p.bourchas@gmail.com

Show Buttons
Hide Buttons