Δηλώσεις για τα Πειραματικά Σχολεία

Δηλώσεις για τα Πειραματικά Σχολεία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α΄ τάξη του Δημοτικού, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ (στην διαδρομή https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio), στην οποία θα δηλώνουν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο που επιθυμούν, κατά το χρονικό διάστημα από 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020.

Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα γίνει με κλήρωση στις 25 Ιουνίου 2020, στις 11 π.μ. Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών (Τ. Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα).

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Π.Π.Σ. στην ιστοσελίδα της (http://depps.minedu.gov.gr/).

Show Buttons
Hide Buttons