Δημοπρατείται το Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου Άρτας

Δημοπρατείται το Αρδευτικό κάμπου Αμμότοπου Άρτας

Τη δημοπράτηση ενός σημαντικού έργου για τους αγρότες του Αμμότοπου του Δήμου Αρταίων, που για χρόνια αποτελούσε μόνιμο αίτημά τους, ενέκρινε στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έγινε με την προεδρία του Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη. Πρόκειται για το αρδευτικό έργο στη θέση «Μπούφος», συνολικού προϋπολογισμού 1.054.000 ευρώ, με το οποίο θα αξιοποιηθούν συνολικά 619,6 στέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Προβλέπεται κατασκευή:

  • Αγωγών μήκους 3.777 μ. (μετά των απαιτούμενων φρεατίων και συσκευών ήτοι δικλείδες, αερεξαγωγοί, υδροληψίες).
  • Κτιρίου δεξαμενής ωφέλιμου όγκου 500 μ3.
  • Κτιρίου οικίσκου στην περιοχή της γεώτρησης.
  • Προμήθεια απαιτούμενου η/μ εξοπλισμού.

Ανάδοχος για τον ΣΜΑ Ιωαννίνων

Η Ο.Ε. ενέκρινε επίσης το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδείχτηκε ο ανάδοχος του έργου «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού 521.000 ευρώ.

Show Buttons
Hide Buttons