Δράσεις προώθησης του έργου MOTIVATE με στόχο την αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών

Δράσεις προώθησης του έργου MOTIVATE με στόχο την αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών

«Δράσεις προώθησης του έργου MOTIVATE με στόχο την αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών»

Πόσο ικανοποιημένοι είσαστε με το σύστημα πληροφόρησης κυκλοφορίας που λειτουργεί στην πόλη μας;  Τι θα θέλατε να σας προσφέρει ένα ελεγχόμενο σύστημα στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητά σας;

Ο Δήμος Ιωαννιτών σας καλεί να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

www.motivate.imet.gr

ή να κατεβάσετε στο κινητό σας  την εφαρμογή MOTIVATE PROJECT από το App Store και το Google Play

 


για να αξιολογήσετε το συγκεκριμένο μέτρο κινητικότητας που αφορά την πόλη μας αλλά και να καταθέσετε την άποψή σας σχετικά με το πόσο χρήσιμη θεωρείτε τη λειτουργία ενός ελεγχόμενου συστήματος στάθμευσης που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί πιλοτικά στο κέντρο της πόλης, με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς σας.

Ταυτόχρονα, δηλώνοντας τις ημερήσιες διαδρομές σας μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης που σχεδιάζει ο Δήμος Ιωαννιτών, κερδίζοντας δώρα.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο Δήμος Ιωαννιτών, συμμετέχει στο έργο με τίτλοMOTIVATE – Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 με εταίρους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Το MOTIVATE προωθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που βασίζεται στον συμμετοχικό σχεδιασμό αξιοποιώντας τα διαδικτυακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και εφαρμογές πληροφορικής για τη συγκέντρωση δεδομένων. Απώτερος στόχος είναι τα δεδομένα αυτά να συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών με επίκεντρο τον πολίτη και την ικανοποίηση των αναγκών του.  Κεντρική φιλοσοφία του έργου MOTIVATE είναι πόλεις όπου οι πολίτες έχουν φωνή, συμμετέχουν και από κοινού με τους αρμόδιους φορείς, καθιστούν τις πόλεις τους βιώσιμες.

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου ΜΟΤΙVATE, αναπτύχθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικού σχεδιασμού από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Στόχος είναι όσοι περισσότεροι πολίτες και επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα και τις εφαρμογές, δίνοντας πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται στην πόλη και αξιολογώντας υφιστάμενες δομές και προτεινόμενα μέτρα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την κινητικότητα. Οι κάτοικοι καλούνται να καταγράψουν τις ημερήσιες διαδρομές τους, να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες μετακίνησης αλλά και να πουν τη γνώμη τους σχετικά με μελλοντικές παρεμβάσεις.

 

Show Buttons
Hide Buttons