Εδώ Νεοχωρόπουλο…

Εδώ Νεοχωρόπουλο…

Άσφαλτος, πεζοδρόμια, αποχετευτικό δίκτυο και μέριμνα για τα όμβρια ύδατα…

Λέξεις άγνωστες για όσους κατοικούν στις οδούς Μ. Μαυρογένους και Ιωάννη και Ελευθερίας Νικολαΐδη, στο Κάτω Νεοχωρόπουλο.
Οι φωτογραφίες και το σχόλιο ανήκουν σε αναγνώστη μας και μαρτυρούν το… «μαρτύριο» των κατοίκων αυτής της περιοχής του Δήμου Ιωαννιτών.

 

Show Buttons
Hide Buttons