Εκλογές: Οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ ξεκινούν από Μ. Πέμπτη

Εκλογές: Οι περιορισμοί στις εμφανίσεις των υποψηφίων στα ΜΜΕ ξεκινούν από Μ. Πέμπτη

Μπέρδεμα με ευθύνη τις «θολές» εγκυκλίους του ΕΣΡ, έχει προκύψει για το κατά πόσο οι περιορισμοί στις εμφανίσεις υποψηφίων στα ΜΜΕ, κατά την προεκλογική περίοδο, ξεκινούν από σήμερα 25 ή αύριο 26 Απριλίου… Η απάντηση του ΥΠΕΣ είναι πλέον σαφής: οι περιορισμοί ισχύουν από σήμερα, Μ. Πέμπτη 25 Απριλίου.

Μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου από την παράταξη του Μ. Ελισάφ για το πρωί της Πέμπτης, αναβλήθηκε, και ανέτρεψε την εντύπωση που ίσχυε ως τώρα, για έναρξη του περιορισμού των εμφανίσεων από τη Μεγάλη Παρασκευή 26 Απριλίου.

Αρχικά, να τονιστεί ότι οι περιορισμοί για τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο ισχύουν μόνο για την προεκλογική περίοδο, η οποία προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών. Εγκύκλιος του ΕΣΡ από τις 2 Απριλίου ορίζει ότι η προεκλογική περίοδος ξεκινάει από τις 25 Απριλίου 2019. Απέχει όμως, η 25η Απριλίου 30 ημέρες πριν από την 26η Μαΐου;

Τι εννοούμε με τον όρο εμφανίσεις;

Με τον όρο «εµφανίσεις» νοούνται οι συνεντεύξεις, η συµµετοχή σε κάθε είδους εκποµπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράµµατα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήµατος κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισµοί:

  1. Απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση παρουσίαση εκποµπών που µεταδίδονται από δηµόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.
  2. Οι εµφανίσεις τους σε κάθε είδους εκποµπές των δηµόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε µορφής συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:
  • 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας
  • 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας 
  • 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες
  • Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά µονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

 

Οι εξαιρέσεις

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθµιση που προβλέπει τον αριθµό των εµφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασµών να συµµετέχουν χωρίς περιορισµό σε εκποµπές µε οργανωµένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασµών από το αρµόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συµµετοχή τουλάχιστον 3 ακόµη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαµβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, µετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασµών.

Show Buttons
Hide Buttons