Εκπαίδευση: Αναρτήθηκαν τα μόρια για τους υποψήφιους συντονιστές

Εκπαίδευση: Αναρτήθηκαν τα μόρια για τους υποψήφιους συντονιστές

Ξεκίνησε την Παρασκευή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου η δημοσίευση των αναμορφωμένων πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής ύστερα και από την εξέταση των ενστάσεων καθώς και των αξιολογικών πινάκων υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρα κατά φθίνουσα σειρά, για τους οποίους θα μπορούν να κατατίθενται ενστάσεις.

Για την Ήπειρο, δείτε εδώ τον πίνακα. 

Show Buttons
Hide Buttons