Εννέα μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΥΑΙ: Η κατανομή των ειδικοτήτων

Εννέα μόνιμες προσλήψεις στη ΔΕΥΑΙ: Η κατανομή των ειδικοτήτων

Εννέα θέσεις μόνιμου προσωπικού ανοίγει για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) η συμπληρωματική προκήρυξη της 3Κ/2018.

Η τελική λίστα των φορέων που θα λάβουν μέρος στην συνέχεια της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ περιλαμβάνει 757 συνολικά προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες Δήμων, Νομικών Προσώπων ΟΤΑ και ΔΕΥΑ. Πρόκειται, για την συμπληρωματική προκήρυξη της 3Κ/2018 που είχε αρχικά ξεκινήσει με 524 θέσεις και που με τις συμπληρωματικές έφτασε τις 757 θέσεις.

Οι θέσεις αφορούν την πρόσληψη μόνιμων εργαζομένων στις υπηρεσίες καθαριότητας και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Πιο συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά 28 δήμους, 13 ΔΕΥΑ και δύο Συνδέσμους Διαχείρισης αποβλήτων. Το ρεκόρ στις προσλήψεις κρατά η ΔΕΥΑ Ρόδου (100) και ακολουθούν οι υπόλοιπες.

Από την Ήπειρο, η ΔΕΑΥ Άρτας παίρνει 14 θέσεις, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας 12 και η ΔΕΥΑ Ιωαννίνων 9 θέσεις.

Όσον αφορά τη ΔΕΥΑ Ιωαννίνων πρόκειται για τις εξής θέσεις:

α) 1 Πολιτικού Μηχανικού,

β) 1 Χημικού,

γ) 1 Τεχνίτη Υδραυλικού,

δ) 1 Μηχανολόγου,

ε) 1 Ηλεκτρονικού Μηχανικού,

στ) 1 Οικονομολόγου, και

ζ) 3 Χειριστές Εγκαταστάσεων (στους οποίους εντάσσονται 2 εργοδηγοί).

Πρόκειται αναμφίβολα για μια επιτυχία που πιστώνεται στη διοίκηση της ΔΕΥΑΙ, καθώς πέραν του προσωπικού ΑμΕΑ το οποίο προσέλαβε τα προηγούμενα χρόνια η δημοτική επιχείρηση, είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που προσλαμβάνεται μόνιμο προσωπικό σε κρίσιμες ειδικότητες.

Show Buttons
Hide Buttons