Επανασύνδεση Σχολείου και Κληροδοτήματος ζητά ο Σύλλογος Αποφοίτων

Επανασύνδεση Σχολείου και Κληροδοτήματος ζητά ο Σύλλογος Αποφοίτων

Την αποκατάσταση της σύνδεσης της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα του Νικολάου Ζωσιμά ζητά ο Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, με ανακοίνωσή του.

«Πλέον δεν υφίστανται άλλα χρονικά περιθώρια ανοχής ή αδράνειας. Θεωρούμε ότι πρέπει, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας και τιμούν έμπρακτα την μνήμη και την βούληση των Εθνικών μας Ευεργετών, να ενεργήσουν από κοινού για την αποκατάσταση της ηθικής, νομικής και διαχειριστικής τάξης στο Κληροδότημα και για την επανασύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά» τονίζουν συγκεκριμένα, τα μέλη του Συλλόγου.

Όπως εξηγούν, από το 1926 και μετά τα, εκ του Κληροδοτήματος Ν. Ζωσιμά, έσοδα που προορίζονταν για την Ζωσιμαία Σχολή διατίθενται για άλλους σκοπούς και όχι για την, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά, οικονομική στήριξη του ιστορικού σχολείου των Ιωαννίνων. Η άυλη περιουσία του Κληροδοτήματος εκμηδενίστηκε ενώ παράλληλα έχει εκχωρηθεί στο δημόσιο η επικαρπία της ακίνητης περιουσίας (7 κτίρια, συνολικού ωφελίμου εμβαδού 19.245 m2) κατά παράβαση των διαχειριστικών αρχών και των κανόνων δικαίου, δεδομένου ότι τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (Αγαθοεργά και Δημόσιο) δεν έχουν υπογράψει κανένα συμφωνητικό καθορισμού των όρων παραχώρησης (δωρεάν χρήση ή μίσθωση, προσδιορισμός υπόχρεου συντήρησης και επισκευών των κτιρίων, προσδιορισμός υπόχρεου καταβολής τυχόν φόρων κ.λπ.).

Ο Σύλλογος όπως σημειώνει, έχει απευθυνθεί στα Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων και στον Δήμο Ιωαννιτών προς τους οποίους υπέβαλε το σχετικό αίτημα, ζητώντας συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων της πόλεως υπέρ της αποκατάστασης της νομιμότητας στο κληροδότημα Ν. Ζωσιμά και της επανασύνδεσης της Ζωσιμαίας Σχολής το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά. Παρά την επιμονή μας ουδείς εκ των αποδεκτών του αιτήματος μας μας απάντησε.

«Δεδομένης πλέον της αδιαφορίας των τοπικών παραγόντων ζητήσαμε από την Υπουργό Παιδείας Έρευνας& Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, να κάνει χρήση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Αγαθοεργών και να ενεργήσει υπέρ του εκσυγχρονισμού των διατάξεων του προαναφερθέντος Κανονισμού και υπέρ της εφαρμογής της βούλησης του διαθέτη όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο Ε’ της διαθήκης Ν. Ζωσιμά. Παρήλθαν από τότε δύο (2) μήνες και δεν λάβαμε καμμία απάντηση, προφανώς επειδή το αίτημα μας δεν κατατάχθηκε στην κατηγορία των αιτημάτων αμέσου προτεραιότητας

Η μόνη δυνατότητα που διαθέτουμε ως Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής είναι αυτή της τεκμηρίωσης και προβολής του αιτήματος για την επαναλειτουργία της Προτύπου Γεραράς Ζωσιμαίας Σχολής και για την σύνδεση της με το Κληροδότημα Ν. Ζωσιμά. Η αρμοδιότητα των σχετικών αποφάσεων ανήκει στην εκτελεστική εξουσία» καταλήγει η ανακοίνωση λέγοντας πως η τελευταία ελπίδα βρίσκεται στους βουλευτές του Νομού μας από τους οποίους ζητήθηκε α) να υποστηρίξουν έμπρακτα το αίτημα και β) να ενεργήσουν προς την πλευρά της Υπουργού υπέρ της τακτοποίησης «του καθολικού αιτήματος της τοπικής κοινωνίας» που αφορά στην σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Show Buttons
Hide Buttons