Επιλεκτικές ευαισθησίες και κλειστά αυτιά…

Επιλεκτικές ευαισθησίες και κλειστά αυτιά…

Αυτό που μάθαμε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών για τα περιβόητα led, είναι κατά τα λεγόμενα αρμόδιου αντιδημάρχου του Δήμου Ιωαννιτών Φ. Βάββα, πως εφόσον άρθηκαν οι περιοριστικοί όροι ως προς τη δήλωση και βεβαίωση της οικονομικής επιφάνειας των συμμετεχουσών στο διεθνή διαγωνισμό εταιρειών, θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό και οι μεγάλες εταιρείες που με τους προηγούμενους όρους αποκλείονταν (!). Αυτό σύμφωνα με τον κ. Βάββα, οφείλεται στο γεγονός ότι οι μεγάλοι παίχτες της αγοράς, λόγω των πολλών υποχρεώσεών τους από τη συμμετοχή σε πολλά έργα, προσφεύγουν σε δανεισμό και οι όροι πιστοληπτικής ικανότητας επιτυγχάνονται ευκολότερα στους μικρούς παρά στους μεγάλους…

Οι διαφορές στο περίφημο άρθρο 5.5β του μέρους Β’ της αρχικής διακήρυξης έγκεινται στον προηγούμενο όρο («ii) Καλύπτουν τους εξής οικονομικούς δείκτες (αναλογίες στοιχείων ενεργητικού και παθητικού: ίδια κεφάλαια/σύνολο υποχρεώσεων > 1.00 και κυκλοφορούν ενεργητικό/βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις > 1,4 για κάθε έτος της τελευταίας τριετίας ή για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται ο οικονομικός φορέας, εφόσον αυτές είναι λιγότερες της τριετίας, σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς (ή, αν νομίμως δεν δημοσιεύει ισολογισμούς, από δήλωση ορκωτού λογιστή)), και στην προσθήκη στη νέα σύμβαση της παραγράφου 2 που προβλέπει ότι «για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται …. 2) Να διαθέτουν και να υποβάλλουν πρωτότυπες βεβαιώσεις αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων για την πιστοληπτική ικανότητα ίση ή ανώτερη από το είκοσι τοις εκατό (20%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)»

«Η πιστοληπτική ικανότητα είναι συνάρτηση της φερεγγυότητας και της οικονομικής δυνατότητας αυτών των φορέων να υλοποιήσουν το έργο…» είπε σε μια άκρως απλοϊκή διατύπωση ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών που θα άφησε με την απορία τους οικονομολόγους της παρέας… ως προς το τι ήθελε πραγματικά να πει…   

Άρα, εφόσον επιτράπηκε να διεκδικήσουν το έργο των led του Δήμου Ιωαννιτών και οι μεγάλοι παίχτες της αγοράς, οι οποίοι με την προηγούμενη διακήρυξη είχαν αποκλειστεί, o διαγωνισμός αυτή τη φορά θα προχωρήσει χωρίς προβλήματα… Κανείς ωστόσο, ούτε η Περιφέρεια Ηπείρου ούτε ασφαλώς η δημοτική αρχή του Δήμου Ιωαννιτών και εννοείται κανείς από τους Τεχνικό Σύμβουλο και Νομική Σύμβουλο της Περιφέρειας Ηπείρου, δεν εξήγησε επαρκώς μέχρι σήμερα, το λόγο του αποκλεισμού των «μεγάλων» εταιρειών, όταν έτσι νοθεύεται ο ανταγωνισμός και άρα, δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον σε ένα έργο 19 εκατ. ευρώ…

Επίσης, με δημόσιες δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης έχει πει πως «μιλάει με τις εταιρείες» για να αλλάξει τους όρους του διαγωνισμού, κάτι που επεσήμανε απορημένος ο κ. Γιωτίτσας.

Κατά τα λοιπά, η ευθιξία των δύο αντιδημάρχων της δημοτικής αρχής των Ιωαννίνων, Φ. Βάββα και Γ. Αρλέτου, στην αναφορά περί σκανδάλου και ψεμάτων της δημοτικής αρχής που ακούστηκε από το στόμα του Θωμά Γιωτίτσα, είναι πράγματι εντυπωσιακή, αν αναλογιστούμε τα όσα έχει δημόσια καταγγείλει για την πρώτη διακήρυξη του έργου, η νομική σύμβουλος της Περιφέρειας Γ. Τατάγια με επιστολή της προς το pbnews.gr, καταγγελίες επί των οποίων ο Δήμος Ιωαννιτών ουδέποτε πήρε θέση, όπως ακριβώς επιμελώς απέφυγε και σήμερα να πράξει ο κ. Φ. Βάββας, όταν προκλήθηκε δις από τον πρώην αντιδήμαρχο Οικονομικών Θ. Γιωτίτσα. Οι εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής απλά έκαναν σα να μην τους αφορούν οι αιχμές για «μη νόμιμες» διατάξεις της πρώτης διακήρυξης και ο κ. Βάββας αρνήθηκε να σχολιάσει…

Όσο για τις τεχνικές προδιαγραφές της νέας διακήρυξης που κατά τον κ. Βάββα, «έχουν βελτιωθεί κατά 100%», το τέλος της παρέμβασης της προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ αφήνει διάπλατα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων προσφυγών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και την πιθανότητα να εισηγηθούν οι Βάββας και Αρλέτος για τρίτη φορά (!) τους όρους δημοπράτησης του οδοφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών τους επόμενους μήνες…

Και για το τέλος μια απορία: πώς εξηγεί η δημοτική αρχή που τόσο… αγαπά τη δημοκρατία και τις ανοιχτές διαδικασίες, το γεγονός ότι για μια ακόμα φορά μεθόδευσε τη σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με fast track διαδικασίες, όταν η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας ενέκρινε τους όρους διακήρυξης του νέου διαγωνισμού για τα led του Δήμου Πρέβεζας, στα τέλη Μαΐου, δύο δηλαδή ολόκληρους μήνες πριν την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας; (εδώ η απόφαση).  

Π. Μπ. 

Show Buttons
Hide Buttons