Επιχείρηση «χρέη ΤΟΕΒ προς ΔΕΗ»: Προωθεί την πρότασή του ο Αλ. Καχριμάνης

Επιχείρηση «χρέη ΤΟΕΒ προς ΔΕΗ»: Προωθεί την πρότασή του ο Αλ. Καχριμάνης

Την άµεση εξόφληση των συσσωρευµένων οφειλών 50 εκατ. ευρώ των ΤΟΕΒ µέσω 25ετούς δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών µε εγγυήτριες τις Περιφέρειες, σε συνδυασµό µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων για τις ανάγκες ηλεκτροδότησής τους, προωθεί ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριµάνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του agronews.gr. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον υπουργό Περιβάλλοντος, Κωστή Χατζιδάκη, ενώ όπως ανέφερε στην Agrenda ο περιφερειάρχης, το Μαξίµου βλέπει µε πολύ θετικό µάτι αυτό το πάγιο αίτηµα της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ).

Πιο συγκεκριµένα η πρόταση περιλαµβάνει ένα δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε χαµηλό επιτόκιο (που δεν θα ξεπερνά το 1%) µε το οποίο θα εξοφληθούν άµεσα οι οφειλές προς τη ΔΕΗ (οι οποίες επιβαρύνονται µε υψηλότερα και µη εξυπηρετούµενα επιτόκια). Εγγυήτριες θα µπουν οι Περιφέρειες και το δάνειο θα συνάπτεται αφού πρώτα οι εποπτευόµενοι ΤΟΕΒ τεθούν σε καθεστώς αυστηρής οικονοµικής εποπτείας εξ αυτής και βεβαιωθεί η οικονοµική βιωσιµότητα του χρηµατοδοτικού σχεδίου από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή ή από άλλο πρόσφορο ελεγκτικό µηχανισµό.

Στη σχετική επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κωνσταντίνος Αγοραστός και έχει σταλεί στον υπουργό Περιβάλλοντος παρατίθενται οι βασικότεροι λόγοι συσσώρευσης των οφειλών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ σταδιακά από το 2010 και μετά:

  • Το έντονο ανάγλυφο µεγάλων περιοχών της χώρας το οποίο καθιστά αρκετούς από τους ΤOEB ιδιαίτερα ενεργοβόρους προκειµένου να ανυψώσουν το νερό στους κάµπους τους οποίους υδροδοτούν από τα σηµεία υδροληψίας τους.
  • Η ολιγωρία των διοικήσεων των οργανισµών να αντιµετωπίσουν στην αύξηση των κόστους του ρεύµατος αυξάνοντας αντίστοιχα τις σχετικές χρεώσεις προς τα µέλη τους προκειµένου να ανταποκρίνονται προς τις υποχρεώσεις τους,
  • Η αδύναµη εποπτεία της λειτουργία των ΤΟΕΒ από τους Δήμους, οι οποίοι δεν διέθεταν τους κατάλληλους διοικητικούς µηχανισµούς κι επαρκή τεχνογνωσία προκειµένου να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριµένο έργο και ίσως τη βούληση να προχωρήσουν στη λήψη µέτρων προκειµένου να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα πριν γιγαντωθεί.

(Πηγή agronews.gr)

Show Buttons
Hide Buttons