Η απάντηση της Περιφέρειας στις καταγγελίες Τσίκαρη για τα καύσιμα

Η απάντηση της Περιφέρειας στις καταγγελίες Τσίκαρη για τα καύσιμα

Επίσημο ερώτημα προς την Περιφέρεια Ηπείρου δεν υπήρξε από τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, για το θέμα της έκδοσης της μέσης τιμής του πετρελαίου από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηπείρου, παρά μόνο προφορικές οχλήσεις. Αυτό διατείνεται η Περιφέρεια απαντώντας στις καταγγελίες του διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Βασίλη Τσίκαρη για αναιτιολόγητη επιβάρυνση της τιμής που πληρώνουν για προμήθεια πετρελαίου οι φορείς του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή. «Όσες φορές ζητήθηκε προφορικά η άποψή μας από τις υπηρεσίες (Προμηθειών, Οικονομική Υπηρεσία κ.ά.), δόθηκε και η συνεργασία μας ήταν πολύ καλή» τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε δύο μέρες μετά τις καταγγελίες του Διοικητή, η Περιφέρεια Ηπείρου. Ως εκ τούτου, η διοίκηση του Νοσοκομείου οφείλει κατ’ αρχάς, να δώσει στη δημοσιότητα το έγγραφο προς την Περιφέρεια εφόσον αυτό υπάρχει, για να διαπιστωθεί ποιος λέει την αλήθεια.

Όσον αφορά τώρα την ουσία της υπόθεσης, η απάντηση της Περιφέρειας στο ερώτημα της Διοίκησης του νοσοκομείου για το πώς είναι δυνατόν οι λιανικές τιμές να είναι πολλές φορές μικρότερες των χονδρικών είναι η εξής: Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο οι τιμές των καυσίμων γενικότερα σε όλη την επικράτεια και σε όλα τα στάδια εμπορίας (Διυλιστήρια-εταιρίες-πρατηριούχοι) διαμορφώνονται ελεύθερα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Οι πρατηριούχοι ανάλογα και με τον όγκο των καταναλώσεων απολαμβάνουν από τις εταιρίες κάποιες εκπτώσεις, με συνέπεια πολλές φορές και λόγω του ανταγωνισμού να είναι οι τιμές που αναρτούν στα πρατήριά τους ίσες ή και μικρότερες των χονδρικών. Το κέρδος τους είναι οι εκπτώσεις για όσους λαμβάνουν αυτές ή και ποσοστό των μεταφορικών που ορισμένοι αποκομίζουν. Αποτέλεσμα αυτού είναι πολλοί μικροπρατηριούχοι να έχουν και παθητικό με όλες τις συνέπειες λόγω και των ανταγωνιστικών πιέσεων που επιδέχονται και δεν τους επιτρέπει να λειτουργήσουν διαφορετικά.

Για την ουσία της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη διαμόρφωση των τιμών βάσει των τιμοληψιών που κάνει η Περιφέρεια Ηπείρου και το Υπουργείο Ανάπτυξης, η ανακοίνωση σημειώνει πως η Περιφέρεια Ηπείρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών της καθώς και των Νομικών Προσώπων Χωρικής αρμοδιότητος Περιφέρειας, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης καθώς και των καυσίμων κίνησης των οχημάτων έχει διενεργήσει ανοικτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που αναφέρει ότι: «το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως ορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού». Ο νόμος δεν κάνει σαφές αν μιλάμε για τιμές λιανικής ή χονδρικής και η διαφορά στις δύο τιμές που επικαλέστηκε προχθές ο κ. Τσίκαρης ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Παρατηρητήριο έχει να κάνει με το ότι ο εν λόγω διαγωνισμός έγινε με σημείο αναφοράς τις λιανικές τιμές και όχι τις χονδρικές. Οι λιανικές τιμές που εκδίδει η Περιφέρεια συμπίπτουν με τις τιμές που εκδίδει και το Παρατηρητήριο Τιμών. Στην τελευταία σύμβαση το νοσοκομείο επέλεξε να κάνει το διαγωνισμό έχοντας ως σημείο αναφοράς τις χονδρικές τιμές, αποκομίζοντας κέρδος.

Η διαφορά που προκύπτει στην χονδρική τιμή μεταξύ των τιμών που εκδίδει το Παρατηρητήριο Τιμών και αυτών που εκδίδει η Περιφέρεια οφείλεται στο ότι το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τον προσδιορισμό λαμβάνει υπόψη την πανελλήνια μέση σταθμική τιμή των καυσίμων που προκύπτουν από τους όγκους των καταναλώσεων (προϋπολογιστικά) των τελικών προϊόντων πετρελαιοειδών κατά το προηγούμενο έτος και από υποβολή τιμών περίπου 15-20 εταιριών που δραστηριοποιούνται πανελλήνια και αφού αφαιρέσουν από τις εν λόγω τιμές τις εκπτώσεις που παρέχουν στους πελάτες οι εταιρίες που ενεργούν τις εκπτώσεις.

Η Περιφέρεια Ηπείρου όπως και άλλες περιφέρειες, με βάση το ισχύον πλαίσιο, προσδιορίζουν τις χονδρικές τιμές με βάση τις τιμές που διαμορφώνουν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους, κατά βάση λιγότερες και χωρίς τον υπολογισμό των εκπτώσεων που παρέχουν στους πελάτες τους, αφού δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο.

Η διαδικασία των διαγωνισμών, οι συμβάσεις καθώς και ότι έχει σχέση με δαπάνες, ενταλματοποίηση και η πληρωμή αυτών ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο κάθε φορέας έχει τον τρόπο τιμολόγησης με βάση το σημείο αναφοράς (χονδρική ή λιανική) και πάντα σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, εναρμονισμένους και με τις εκάστοτε διακηρύξεις, σημειώνει η ανακοίνωση.

Show Buttons
Hide Buttons