Η ιστορία των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ και η ευθύνη των Περιφερειών

Η ιστορία των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ και η ευθύνη των Περιφερειών

Στη διάρκεια συζήτησης στη συνεδρίαση της Δευτέρας (4/6), της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, αναδείχτηκαν πτυχές από τα προβλήματα των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ). Η συζήτηση έγινε με αφορμή τα αιτήματα κάποιων ΤΟΕΒ της Ηπείρου, για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια, ώστε να προχωρήσουν με την οικονομική της ενίσχυση μικροέργα σε 5 συν 1 ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Τατιάνα Καλογιάννη, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους Οργανισμούς της Ηπείρου για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Σημείωσε δε χαρακτηριστικά: «Στον ένα χρόνο που η εποπτεία τους περιήλθε στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζεται ένα συνολικό πρόγραμμα έργων που απαιτούνται για τη βελτίωση των δικτύων άρδευσης και την αντικατάσταση των ηλεκτροβόρων δικτύων, μέσω τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα, η Περιφέρεια αντιμετωπίζει έκτακτα προβλήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στη σημερινή ημερήσια διάταξη». Όσον αφορά τις οφειλές των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, ανέφερε ότι είναι ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, καθώς είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της κεντρικής διοίκησης.

Η Περιφερειακή Αρχή, αν κρίνουμε από τα λεγόμενα της κ. Καλογιάννη, αντιμετωπίζει την αρμοδιότητα των ΓΟΒΕ/ΤΟΕΒ με τον τρόπο που κάνει συνήθως για όλους τους φορείς… Με τη λογική του «βοηθάμε»…

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Egeies_Beltioseis/TOEB_all181116.xls) τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων εποπτείας (άρθρο 46 – Νόμος 4456/2017) των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων από τις υπηρεσίες (ΔΑΟΚ) της Περιφέρειας Ηπείρου, καλύπτουν 32 ΤΟΕΒ στις ΠΕ Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας.

 

Οι ευθύνες των Περιφερειών

Την αρμοδιότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ζητούσαν εδώ και χρόνια και τελικώς ανέλαβαν οι Περιφέρειες, ώστε να πάψει μια ταύτιση ευθυνών που υπήρχε και οδηγούσε σε αδιέξοδα στο παρελθόν. Η ανάληψη της ευθύνης ωστόσο, από τις Περιφέρειες σήμαινε ταυτόχρονα και υποχρέωση ελέγχου στους εν λόγω Οργανισμούς, σε πολλούς από τους οποίους αποδείχτηκαν παλιότερα, κρούσματα κακοδιαχείρισης και σοβαρών παρατυπιών από τις εκάστοτε διοικήσεις τους.

Μετά από τελευταία δημοσιεύματά μας σχετικά με τους ΟΕΒ, λάβαμε μήνυμα από το Γραφείο Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ο οποίος έχει διενεργήσει ελέγχους σε ΟΕΒ και έχει σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώσει αυτά που περιγράψαμε. Το σημείωμα που μας απέστειλε ο εν λόγω Ελεγκτής, τιτλοφορείται «Αναλυτικό σημείωμα ενδεχόμενων παραβιάσεων του Νόμου και του Καταστατικού των ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ με τέλεση αξιόποινων πράξεων του Ν 3691/2008, Ν 1608/1950, Ν 4022/2011, απάτης, υπεξαίρεσης ή άλλης μορφής κατά των συμφερόντων τους».

Το ίδιο ακριβώς σημείωμα που μας κοινοποίησε, έχει αποστείλει στους βουλευτές της ΝΔ που έκαναν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις αναφορικά με τα προβλήματα των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ, στους 13 Περιφερειάρχες της χώρας, καθώς τέλος και στον Υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη και μια σειρά από υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης.

Όσον αφορά τις Περιφέρειες, ο ελεγκτής προειδοποιεί τις υπηρεσίες τους για την «ανάγκη άμεσου ελέγχου ιδίως των ΤΟΕΒ, με σημαντικά ποσά Χρεωστών στους Ισολογισμούς τους, τα οποία ενδεχομένως έχουν υπεξαιρεθεί ή διαγραφεί παρανόμως και λοιπών περιπτώσεων ως κατωτέρω για δικές σας ενέργειες και ενημέρωσης των Εισαγγελικών Αρχών με βάση το άρθρο 37 του ΚΠΔ».

Τονίζεται επίσης πως «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αφορά τους ΤΟΕΒ που εμφανίζουν υψηλά ποσά Χρεωστών ανείσπρακτα για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο έλεγχος των Αρμόδιων Εποπτικών Αρχών είναι χρήσιμο καταρχήν να ξεκινήσει από αυτούς, καθώς ενδέχεται οι απαιτήσεις τους στον Ισολογισμό να έχουν υπεξαιρεθεί, να είναι εικονικές και για το λόγο αυτό να είναι τόσο υψηλές. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν και ΤΟΕΒ που για να εξαφανίσουν τα ίχνη υπεξαίρεσης ή κακοδιαχείρισης μπορεί να έχουν προβεί σε παράνομες διαγραφές απαιτήσεων προκειμένου να μην εμφανίζεται υψηλό ποσό Χρεωστών και να μην κινούν τις υποψίες των αρχών, οπότε και σε αυτούς θα πρέπει να ιεραρχηθεί σχετικός έλεγχος».

Τονίζεται επίσης, πως υπάρχουν ποινικές ευθύνες των Δήμων που μέχρι πρότινος είχαν την ευθύνη των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ, εάν παρέλειψαν να ασκήσουν την προβλεπόμενη εποπτεία τους. Οι Περιφέρειες της χώρας με τις υπηρεσίες τους, ενημερώνονται πως σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσουν ότι οι αρμόδιοι Δήμοι παραβίασαν το νόμο και δεν εκτέλεσαν ως όφειλαν τον προβλεπόμενο έλεγχο τους επί των ΤΟΕΒ με βάση το εδάφιο 3 της παραγράφου 5 του άρθρου 94 του Ν 3852/2010, ιδίως μάλιστα εάν διαπιστωθούν αξιόποινες πράξεις που όφειλαν οι έλεγχοι των Δήμων να είχαν εντοπίσει, να ενημερώσουν πάραυτα τις Εισαγγελικές Αρχές με βάση το άρθρο 37 του ΚΠΔ για διερεύνηση και των ποινικών ευθυνών των αρμοδίων Δήμων.

Επειδή έχουμε υπόψη, μία τουλάχιστον περίπτωση ΤΟΕΒ της Ηπείρου – εδώ σχετικά – στην οποία διαπιστωμένα υπήρξε κακοδιαχείριση, εγγυάται η Περιφέρεια Ηπείρου πως θα επεκτείνει τους απαιτούμενους ελέγχους και άρα, την εφαρμογή του νόμου, σε όλους τους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ ευθύνης της;

(To ρεπορτάζ δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Νέοι Αγώνες» στο φύλλο της Τετάρτης, 6/6/2018)

Show Buttons
Hide Buttons