Η ολιγωρία της προηγούμενης δημοτικής αρχής στη διαχείριση των απορριμμάτων

Η ολιγωρία της προηγούμενης δημοτικής αρχής στη διαχείριση των απορριμμάτων

Την υποβολή πρότασης για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου με τίτλο «Κατασκευή «Πράσινου Σημείου» στο Δήμο Ιωαννιτών», υπερψήφισε η παράταξη «Ιωάννινα_2023″, με αρκετές επισημάνσεις και παρατηρήσεις που αγγίζουν και την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Τα «Πράσινα Σημεία» αποτελούν έναν από τους ενδεδειγμένους τρόπους δράσης για τη διευθέτηση του ζητήματος της αύξησης της ανακύκλωσης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και για τον λόγο αυτόν, όπως τόνισε στην εισήγησή της η κ. Καλογιάννη, η τέως και η νυν Δημοτική Αρχή έπρεπε να επισπεύσουν κάθε ενέργεια προκειμένου να υλοποιηθούν:

  • το Κεντρικό Πράσινο Σημείο,
  • τα οκτώ δορυφορικά Πράσινα Σημεία, στις παλιές έδρες των Καποδιστριακών Δήμων και στους μεγαλύτερους οικισμούς,
  • τα οκτώ πράσινα σημεία σε επίπεδο γειτονιάς, με προοπτική ανάπτυξης του δικτύου αυτού και
  • ενός κινητού πράσινου σημείου.

 

Με τις επισημάνσεις της η κ. Καλογιάννη επιβεβαίωσε πως απέχει από την πραγματικότητα η εικόνα που επιχειρεί να περάσει για το συγκεκριμένο θέμα ο πρώην Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας – διαβάστε εδώ σχετικά – καθώς όπως τόνισε:

Στις 19 Ιουνίου 2018, ως αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης, η ίδια παρέδωσε σε 7 Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου –συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Ιωαννιτών-

  • τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,
  • τις Οριστικές Μελέτες κατασκευής,
  • τα Τεύχη Δημοπράτησης των έργων υποδομής και
  • τα Τεύχη Δημοπράτησης Προμήθειας του Εξοπλισμού

για τα κεντρικά πράσινα σημεία (green points) που προβλέπονταν από το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ (2016) Ηπείρου, ενημερώνοντάς τους, επιπροσθέτως, ότι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΥΔ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», η πρόσκληση για ένταξη, χρηματοδότηση και υλοποίηση των κεντρικών Πράσινων Σημείων των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, προβλεπόταν για τον Οκτώβριο του 2018, και πως παράλληλα, την 1η Νοεμβρίου 2018, η Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» ανάρτησε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Ηπείρου.

«Σήμερα, μετά από 13 ολόκληρους μήνες, συζητείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για την έγκριση υποβολής πρότασης «Κατασκευή Κεντρικού Πράσινου Σημείου στον Δήμο Ιωαννιτών»!…» τόνισε η κ. Καλογιάννη τονίζοντας την ολιγωρία και κατέληξε: «Η Δημοτική Αρχή να αρχίσει να βρίσκει τον ελάχιστο απαιτούμενο ρυθμό διαχείρισης των επειγόντων θεμάτων (αφού συνδέονται με χρηματοδοτήσεις έργων που αναδιαρθρώνουν την καθημερινότητα των πολιτών), έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν ξανά καθυστερήσεις που δηλώνουν διοικητική ανεπάρκεια και επιχειρησιακή αδυναμία».

Show Buttons
Hide Buttons