Η «Πίνδος» εξάγει τεχνογνωσία

Η «Πίνδος» εξάγει τεχνογνωσία

Δια του προέδρου της Ανδρέα Δημητρίου, συμμετείχε η «ΠΙΝΔΟΣ» στο Διεθνές Συνέδριο και την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV) και της Επιτροπής Νέων Ευρωπαίων Στελεχών του Κρέατος (YEMCo), που διοργανώνονται από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ), στην Αθήνα, το διάστημα 7 με 9 Νοεμβρίου 2019.

Το Διεθνές Συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο κλάδος στο μέλλον, με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης του έμψυχου δυναμικού με την ανάδειξη ικανών στελεχών, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων εργαζόμενων και την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων στην περιοχή των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση είναι το σημαντικότερο γεγονός του έτους για την UECBV, δίνοντας στα μέλη και τους φίλους της την ευκαιρία, να συναντηθούν και να ανταλλάξουν απόψεις για τον τομέα του κρέατος, να επιχειρήσουν συγκρίσεις και παραλληλισμούς σε σχέση με άλλους τομείς, να παρουσιάσουν καινοτόμες προτάσεις και να καταλήξουν σε έναν ρεαλιστικό αναπτυξιακό σχεδιασμό για το μέλλον του κλάδου.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ανδρέας Δημητρίου παρουσίασε την πορεία της επιχείρησης και τα αναπτυξιακά της πλάνα για το επόμενο διάστημα. 

Show Buttons
Hide Buttons