Η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» γνωρίζει την «έξυπνη πόλη»

Η παράταξη «Γιάννενα Νέα Εποχή» γνωρίζει την «έξυπνη πόλη»

Η επιτροπή εργασίας της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» συναντήθηκε με μέλη της ομάδας σύνταξης της μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών για την «Έξυπνη Πόλη».

 Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς σε αυτή συζητήθηκε η μελέτη που εκπονήθηκε το 2018, στο πλαίσιο συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής.

Στη συνάντηση έγινε αναφορά στα ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση του Δήμου στην κατηγορία που χαρακτηρίζονται «έξυπνες πόλεις»

Οι παρούσες υποδομές και κυρίως το δίκτυο οπτικών ινών που εκτείνεται σε 45 χιλιόμετρα και το ασύρματο δίκτυο αποτελούν μια αξιόλογη βάση από την οποία μπορεί να ξεκινήσουν πολλά έργα. Ωστόσο πέρα από τις σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν υποδομές που δεν επιτελούν τους σκοπούς για τους οποίους δημιουργήθηκαν ή έχουν ουσιαστικά απαξιωθεί με αποκλειστική ευθύνη της παρούσας δημοτικής αρχής.

Πρωταρχικός στόχος της παράταξης «Γιάννενα Νέα Εποχή» είναι η καταγραφή της αντίστοιχης υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου και στη συνέχεια η καλύτερη οργάνωση της και η δημιουργία νέων  υποδομών πάνω στις οποίες θα υλοποιηθούν τα επόμενα έργα. Οι υποδομές αυτές είναι απαραίτητο να μπορούν να λειτουργούν χωρίς να επηρεάζονται από τις εναλλαγές των προσώπων στη διοίκηση του Δήμου, κάτι που σήμερα αποτελεί τροχοπέδη.

Τα έργα θα υλοποιούνται αρχικά σε πιλοτική μορφή και στη συνέχεια θα αξιολογούνται και θα επεκτείνονται κατάλληλα.

Επίσης, συμφωνήθηκε ότι σε έναν Δήμο που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις:

  • Πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και άλλες επιχειρήσεις μεγαλύτερης εμβέλειας λόγω του πολύ καλού επιπέδου του εργατικού δυναμικού που υπάρχει. Προς το παρόν πάντως η στάση των τοπικών επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από δυσπιστία.
  • Πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη γνώση για τη γενικότερη δυναμική της περιοχής και να είναι διαθέσιμες σαφείς πληροφορίες για τα περιθώρια ανάπτυξης.
  • Πρέπει να δημιουργηθούν «εμβληματικά» σημεία στον Δήμο τα οποία θα συμβάλλουν στη δημιουργία brand name.

«Το  ζητούμενο είναι να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα, που θα χαρακτηρίζεται από σεβασμό στην πόλη, διάθεση για συμμετοχή στα κοινά και εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες και η παράταξή μας δεσμεύεται να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια», τονίζει η επιτροπή.

 

Show Buttons
Hide Buttons