Η Περιφέρεια Ηπείρου απαντά για το Πάπιγκο: Όλα νόμιμα

Η Περιφέρεια Ηπείρου απαντά για το Πάπιγκο: Όλα νόμιμα

Για «τοπικιστικές διαφορές και αντιδικίες» που λαμβάνουν χώρα στην Τ.Κ. Παπίγκου, υποκινούμενες μάλιστα από «ταπεινά κίνητρα», κάνει λόγο η Περιφέρεια Ηπείρου, απαντώντας στην καταγγελία της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» που στηρίζεται σε αναφορά του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Βόρειας Πίνδου ότι εργασίες λαμβάνουν χώρα εντός του Πάρκου, χωρίς τις απαιτούμενες άδειες. Η Περιφέρειας μιλά συγκεκριμένα για δήθεν νέα διάνοιξη αγροτικού δρόμου στην Τοπική Κοινότητα Παπίγκου. Δεν έγινε καμία διάνοιξη ή ασφαλτόστρωση, αλλά επίστρωση αμμοχάλικου σε προϋπάρχουσα αγροτική οδό προκειμένου να αποκατασταθεί η βατότητά της, σημειώνει η Περιφέρεια.

Και εξηγεί: «Το είδος των εργασιών που εκτελέστηκαν, ήτοι χωματουργικές εργασίες διάστρωσης αμμοχάλικου σε αγροτικό δρόμο πλησίον του οικισμού Παπίγκου, επιβεβαιώνει μετά από αυτοψία του και το Δασαρχείο Κόνιτσας, με το υπ. αριθμ. 62053/4-6-2021 έγγραφό του το οποίο κοινοποιήθηκε στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού και την Περιφέρεια Ηπείρου. Η χαλικόστρωση του αγροτικού δρόμου δεν σχετίζεται με νόμιμες εργασίες μικρής κλίμακας που εκτελούνται σε παρακείμενο οικόπεδο, τις οποίες επίσης βεβαιώνει το Δασαρχείο Κόνιτσας, προσθέτοντας ότι δεν εκτελούνται σε εκτάσεις αρμοδιότητάς του. Τέλος επισημαίνεται ότι η χαλικόστρωση υπάρχοντος αγροτικού δρόμου δεν εντάσσεται σε μη επιτρεπόμενες δραστηριότητες της ΚΥΑ 23069/2005 που αφορά το Πάρκου Βόρειας Πίνδου».

Show Buttons
Hide Buttons