Η Τράπεζα Ηπείρου κάνει ψηφιακό «άλμα»

Η Τράπεζα Ηπείρου κάνει ψηφιακό «άλμα»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διαθέτει προς χρήση open banking sandbox!

Developers, start up εταιρίες, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως δοκιμαστικό περιβάλλον πριν την τεχνολογική και επιχειρησιακή συνεργασία με την Τράπεζα. Τα open banking APIs της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου θα αξιοποιηθούν ως βασικές τεχνολογικές υποδομές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Υλοποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας PSD2 (για το άνοιγμα των APIs των Τραπεζών) και παράλληλα επιχειρηματικές ευκαιρίες και συνεργασία! Ψηφιακός μετασχηματισμός στην λογική του API economy στην πράξη.

Η Crowdpolicy ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της υλοποίησης βασισμένη σε ανοικτά πρότυπα (Berlin Group) και με αρχιτεκτονική open banking για τη δημιουργία υπηρεσιών added value σε τομείς όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η δημόσια διοίκηση και υπηρεσίες για έμπορους, authentication as a service κ.α.

Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα και για εξελίξεις #openbanking #psd2#apps #fintech

Show Buttons
Hide Buttons