Ιωάννινα_2023: Το προκάτ στάδιο και η Τεχνόπολη

Ιωάννινα_2023: Το προκάτ στάδιο και η Τεχνόπολη

«Ναι» στο προκάτ Κλειστό Γυμναστήριο από το Ελληνικό, όχι σε βεβιασμένες λύσεις για τη δημιουργία Τεχνόπολης στο Λεκανοπέδιο, λέει η παράταξη Ιωάννινα_2023.

Στην ανακοίνωση της παράταξης για τα δύο θέματα, όπως τονίζεται, ήταν ενήμερος ήδη ο Δήμαρχος.

Στο πρόγραμμα της παράταξης για την αναδιάρθρωση των δομών και το μετασχηματισμό της λειτουργίας του Δήμου μας στον τομέα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, περιλαμβανόταν εκτός των άλλων και η «Δημιουργία νέων υποδομών για την ανάδειξη της πόλης σε αθλητικό κέντρο υπερτοπικού χαρακτήρα, με κύριο στοιχείο τη δημιουργία Νέου πολυλειτουργικού κέντρου αθλητισμού και αναψυχής στον Κατσικά Ιωαννίνων».

Η παράταξη Καλογιάννη τονίζει πως: «Yπό την ανάγκη της ανάπτυξης νέων υποδομών αθλητισμού στο Δήμο, η παράταξή μας συμφωνεί με τη εγκατάσταση Νέου Γυμναστηρίου στο Δήμο. Ορίζει τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να διερευνηθούν όλες οι πιθανές θέσεις για την χωροθέτηση του προκάτ Γυμναστηρίου, βάσει και του εγκεκριμένου ΓΠΣ του Δήμου (ή των επιμέρους Δημοτικών Ενοτήτων) και να προκριθεί η ενδεδειγμένη μετά από εκπόνηση μελέτης πολυκριτηριακής μεθόδου (ΓΠΣ, γειτνίαση με οδικούς άξονες – κυκλοφοριακές συνδέσεις, συνδέσεις ΟΚΩ, έλλειψη αντίστοιχων αθλητικών υποδομών στην εκάστοτε περιοχή, κόστη συντήρησης, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, αναβάθμιση οικονομικών δραστηριοτήτων περιοχής, κλπ).
  2. Να είναι ξεκαθαρισμένο το ιδιοκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου γηπέδου.
  3. Να διασφαλιστούν οι αντίστοιχες θέσεις στάθμευσης.
  4. Να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος του Δήμου Ιωαννιτών κατά τη λειτουργία και οι τυχόν υποχρεώσεις του και να τεθεί υπ’ όψιν του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο σύμβασης με τον ιδιοκτήτη του προκάτ Γυμναστηρίου σήμερα, για τις υποχρεώσεις που παράγονται για το Δήμο Ιωαννίτων.
  5. Να είναι συμβατικά δεσμευτικές οι υποχρεώσεις ΕΝΟΣ και μοναδικού ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ, ο οποίος θα αναλάβει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τα ακόλουθα, ώστε να μην προκληθούν, εκ των υστέρων, δυσάρεστες εκπλήξεις όσον αφορά το οικονομικό τίμημα του εγχειρήματος».

Για το θέμα της δημιουργίας Τεχνόπολης, η παράταξη Καλογιάννη τονίζει μεταξύ άλλων πως «Δεν έχει αποσαφηνιστεί πως συνδέεται ο Δήμος μας με το σχεδιασμό των δύο επιχειρήσεων τεχνολογιών αιχμής και το ενδιαφέρον τους να εγκατασταθούν στο λεκανοπέδιο. Στην περίπτωση που αναζητούν γήπεδο εγκατάστασης, η Δημοτική Αρχή μπορεί να είναι αρωγός στην προσπάθεια τους, πιθανώς και να αξιοποιήσει τμήμα της ακίνητης περιουσίας του Δήμου».

Στην περίπτωση που η εγκατάστασή τους εμπίπτει σε μία συνολική προσπάθεια ίδρυσης και λειτουργίας Τεχνόπολης, η παράταξη Καλογιάννη τονίζει πως είναι μονόδρομος να ληφθούν υπ’ όψιν τα οριζόμενα στο εγκεκριμένο «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου», για το οποίο το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε με την α.π. 12/52/23.12.2015 (ΑΔΑ:ΩΞΚΔ7Λ9-Ζ41).

Show Buttons
Hide Buttons