«Κεκλεισμένων των θυρών, αλλά με δημοσιογράφους οι συνεδριάσεις»

«Κεκλεισμένων των θυρών, αλλά με δημοσιογράφους οι συνεδριάσεις»

Στις κεκλεισμένων των θυρών συνεδριάσεων δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, την εποχή του κορωνοϊού, φαίνεται πως οι δημοσιογράφοι μένουν απ’ έξω…

Αυτό τουλάχιστον καταγγέλλουν τα Δ.Σ. των Ενώσεων Συντακτών Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδος (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ και ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε αντίστοιχα) με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με βάση τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων διεξάγονται διά ζώσης, κεκλεισμένων των θυρών. Στην πλειονότητα των ΟΤΑ που λειτουργούν στην περιφέρεια της χώρας, σύμφωνα με την καταγγελία, κατά την διεξαγωγή των Δημοτικών Συμβουλίων οι Δημοτικές Αρχές δεν επιτρέπουν την παρουσία δημοσιογράφων, γεγονός που αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της διαφανούς και δημοκρατικής λειτουργίας των κρατικών θεσμών, της ελευθερίας άσκησης τους δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ενημέρωσης των πολιτών για τα τεκταινόμενα στο δημόσιο βίο και στην προκειμένη περίπτωση στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ακόμα ότι σχεδόν στο σύνολό τους οι περιφερειακοί ΟΤΑ (με εξαίρεση τους κεντρικούς Δήμους), αδυνατούν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, τεχνικών προβλημάτων, η απουσίας ενδιαφέροντος από ιδιώτες, να εξασφαλίσουν τουλάχιστον τη μετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων τους μέσω διαδικτυακών εφαρμογών όπου μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, τόσο οι δημοσιογράφοι, όσο και το ευρύ κοινό για την έστω εξ’ αποστάσεως παρακολούθησή τους όσο διαρκεί η πανδημία του COVID-19.

Με την καταγγελία τους, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων Συντακτών της Ελληνικής Περιφέρειας (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΠΗΝ, ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε), ζητούν την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών για την άμεση επίλυση του ζητήματος και την έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου για την ανεμπόδιστη δημοσιογραφική κάλυψη των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, αλλά και όλων των συνεδριάσεων των αυτοδιοικητικών οργάνων.

Show Buttons
Hide Buttons