Μέτρα κατά του καύσωνα, υπέρ των εργαζομένων…

Μέτρα κατά του καύσωνα, υπέρ των εργαζομένων…

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Ιωαννίνων, έστειλε σήμερα στον πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Ντακαλέτση, επιστολή για να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζόμενων και την προστασία των πολιτών εξαιτίας της θερμικής επιβάρυνσης.

Αφορμή για την επιστολή είναι οι υψηλές θερμοκρασίες των ημερών οι οποίες αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε υπαίθριες εργασίες αλλά στα ακατάλληλα γραφεία των υπηρεσιών που όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν στην πλειοψηφία τους παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων, ελλείψεις κλιματιστικών (όπου υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούνται) ή/και ελλείψεις στις συντηρήσεις των κλιματιστικών.

Σε αυτή την κατάσταση ήρθε να προστεθεί η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις  καθιστά κυριολεκτικά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας, κυρίως στα γραφεία που στερούνται κλιματισμό.

Show Buttons
Hide Buttons