Μέτωπο επτά Δημάρχων των Ιωαννίνων με τη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ (βίντεο)

Μέτωπο επτά Δημάρχων των Ιωαννίνων με τη διοίκηση του ΦΟΔΣΑ (βίντεο)

Προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για τον Κανονισμό Τιμολόγησης της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και το Τεχνικό Πρόγραμμα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου, δίνει στους 18 Δήμους της περιοχής μας η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ.

Είναι γνωστό πως υπήρξε αντίδραση κυρίως από τους Δήμους Ιωαννιτών και Ζίτσας στην απόφαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ για την τιμολόγηση της διαχείρισης των απορριμμάτων με ενιαίο τρόπο από τους Δήμους της Ηπείρου και ήδη ο Δήμος Ιωαννιτών με απόφαση της οικονομικής του επιτροπής προχωρά σε διοικητική προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου για να προσβάλλει την απόφαση του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ.

Από τις 26 Μαρτίου 2020, ο ΦΟΔΣΑ απέστειλε επιστολή προς τους 18 Δήμους της Ηπείρου με την οποία τους γίνεται γνωστό ως απάντηση σε δική τους προηγούμενη επιστολή διαμαρτυρίας, πως «ζητείται η Γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων επί του Σχεδίου του Κανονισμού Τιμολόγησης και του Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος».

Όπως προκύπτει από την ανταλλαγή αλληλογραφίας οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ της 3ης Μαρτίου δεν ήταν αποφάσεις… αλλά σχέδια αποφάσεων… Και αυτό γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ωστόσο όλοι καταλάβαμε ότι μιλούσαμε για απόφαση και ενδεχομένως τώρα κάποιος μπορεί να υποστηρίξει πως ήταν η πίεση ορισμένων Δήμων που προκαλεί την όλη διαδικασία).

«Το χρονικό περιθώριο για την παροχή γνώμης από τα Δημοτικά Συμβούλια επί των σχεδίων του Κανονισμού Τιμολόγησης αλλά και του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος, ορίζεται σε τριάντα ημέρες από την αποστολή της σχετικής επιστολής του ΦΟΔΣΑ, κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα θα συγκληθεί όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, για την συζήτηση και ψήφιση του Κανονισμού Τιμολόγησης και του Τεχνικού Προγράμματος». Μάλιστα τονίζεται πως η τήρηση της προθεσμίας για την έκφραση των απόψεων των δημοτικών συμβουλίων ως τις 26 Απριλίου, κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα «στο πλαίσιο διασφάλισης των συνθηκών διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας, ιδίως εν μέσω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας»…

 

Αντιδρούν για την προθεσμία οι Δήμοι

Με επιστολή που υπογράφουν οι Δήμαρχοι Ιωαννιτών, Ζίτσας, Ζαγορίου, Βορείων Τζουμέρκων, Μετσόβου και Δωδώνης (δεν υπογράφει ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νίκος Εξάρχου), εκφράζεται η διαμαρτυρία των Δημάρχων για την προθεσμία που δίνεται από το ΦΟΔΣΑ, καθώς εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, δυσχεραίνονται οι συλλογικές διαδικασίες. Διατυπώνεται και η σοβαρή ένσταση για τις μεθοδεύσεις της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ, αφού υποστηρίζουν πως στις 3 Μαρτίου ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις και δεν εγκρίθηκαν σχέδια ή προσχέδια.

Η επιστολή αναφέρει: «Η επιμονή σας να προχωρήσετε τη διαδικασία αναπροσαρμογής των τελών σε μια πρωτόγνωρη περίοδο για τη χώρα μας και τους πολίτες είναι ακατανόητη, εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς και περισσότερα ερωτήματα. Ως άνθρωπος που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση και Δήμαρχος που διαθέτει εμπειρία, γνωρίζετε προφανώς τις δυσκολίες στη λήψη ακόμα και αποφάσεων για τρέχοντα και υπηρεσιακά θέματα, είτε δια περιφοράς είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντιλαμβάνεστε πως το συγκεκριμένο θέμα δε μπορεί να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση ούτε δια περιφοράς ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Απαιτεί εξαντλητικό διάλογο σε κανονική συνεδρίαση των δημοτικών συμβουλίων και με απαραίτητη τη δική σας συμμετοχή».

Οι επτά Δήμαρχοι κατηγορούν τον πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ Νίκο Καλαντζή πως αγνοεί τις κοινές επιστολές και εκκλήσεις τους για την ανάγκη αναθεώρησης της απόφασης του ΔΣ (εδώ προφανώς υπάρχει άλλη ανάγνωση σε σχέση με ό,τι δηλώνει ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ) που επιφέρει μεγάλες αναπροσαρμογές στα ανταποδοτικά τέλη.

Οι Δήμαρχοι διατυπώνουν την ένσταση ότι δεν πρόκειται για σχέδιο αλλά για κανονικές αποφάσεις καθώς τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και χαρακτηρίζουν αντίφαση την πολιτική της διοίκησης του ΦΟΔΣΑ. Ευλόγως οι Δήμαρχοι λοιπόν θέτουν το εξής ερώτημα: «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στις αποφάσεις που μας διαβιβάσατε αναφέρεται ότι πρόκειται για «σχέδιο τιμολογιακής πολιτικής» όπως και για «σχέδιο τεχνικού προγράμματος έργων». Αν όντως αυτό ισχύει, γεννάται εύλογα το ερώτημα πως ψηφίστηκε ο πρώτος προϋπολογισμός του Αναγκαστικού Συνδέσμου…» (ακολουθεί το βίντεο με τις δηλώσεις του Ν. Καλαντζή κατά την ημέρα συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ στις 3 Μαρτίου: δε μιλάει πουθενά για προσχέδιο ή σχέδιο αλλά για απόφαση).

Show Buttons
Hide Buttons