Μαθητικά δρομολόγια: Παρατυπίες καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι και οι γονείς

Μαθητικά δρομολόγια: Παρατυπίες καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι και οι γονείς

Ένα καθεστώς ελλιπούς ελέγχου και τήρησης της νομιμότητας, καταγγέλλεται πως ισχύει τα τελευταία χρόνια, στον κρίσιμο τομέα της μεταφοράς μαθητών προς και από τα σχολεία τους, με τα λεωφορεία του Υπεραστικού ή Αστικού ΚΤΕΛ.

Ένα καθεστώς για το οποίο είναι υπεύθυνες οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες είναι και αρμόδιες για τη διεκπεραίωση αυτής της λειτουργίας.

Την καταγγελία που υπάρχει στα συρτάρια των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών από το 2016 τουλάχιστον, έφερε στην επιφάνεια τις τελευταίες μέρες, η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ιωαννιτών.

Και αν το θέμα της ύπαρξης συνοδών μέσα στα λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές, πρόκειται να καλυφθεί με την δρομολογούμενη πρόσληψη συνοδών, από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, για την παρατυπία της μεταφοράς πολιτών στα λεωφορεία που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια, δεν ιδρώνει τα αυτί κανενός. Προφανώς πρόκειται για πρακτική που τηρείται και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, ωστόσο στα Γιάννενα, έχουν υπάρξει καταγγελίες και νομικές κινήσεις, για να διορθωθεί η κατάσταση, χωρίς να γίνει μέχρι τώρα κάτι…

Στους όρους της σύμβασης που υπογράφουν με τις αναθέτουσες αρχές, οι φορείς που αναλαμβάνουν το έργο της μεταφοράς μαθητών, περιλαμβάνεται με σαφήνεια όρος που λέει πως: «Δεν θα επιβιβάζονται ξένα προς την σχολική κοινότητα, άτομα».

«Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους» σημειώνεται ρητώς.

Η παραβίαση του παραπάνω όρου συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης ανάθεσης ή μονομερούς επιβολής ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο.

 

Οι αναφορές των εργαζομένων

Η Ομοσπονδία Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδος και το Συνδικάτο Εργαζομένων Μεταφορών Ηπείρου και Κέρκυρας απευθύνθηκαν πριν από δύο χρόνια στο Υπουργείο Εσωτερικών, καταγγέλλοντας τη μεταφορά τρίτων στα μαθητικά δρομολόγια και το Υπουργείο με τη σειρά του, κάλεσε τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, να ελέγξουν και να επιβάλλουν κυρώσεις στους φορείς που εκτελούν μεταφορικό έργο για μαθητές, αν παραβιάζουν τους όρους της διακήρυξης.

Στην καταγγελία της ΟΣΜΕ, τονίζεται πως «υπάρχει ρητή, έγγραφη εντολή διοίκησης (του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων) προς τους οδηγούς να παραλαμβάνουν επιβάτες στα μαθητικά δρομολόγια άνευ περιορισμού. Οι επιπτώσεις της μεταφοράς επιβατών στα μαθητικά δρομολόγια και η θέση των παιδιών σε πολλαπλούς κινδύνους εξ αυτού του λόγου, καθίσταται εμφανής από την ρητή εντολή του ΚΤΕΛ προς τους οδηγούς, να «προσέχουν τα παιδιά από επιβάτες που τα πειράζουν»!

Αναθέτει δηλαδή το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων στον οδηγό, ο οποίος θα πρέπει να οδηγεί απερίσπαστος, να προσέχει τι συμβαίνει εντός ενός οχήματος 50 θέσεων και να προσέχει τους μαθητές, ακόμα και νηπιακής ηλικίας, από κάθε είδους παρενόχληση που μπορεί να δεχτούν από τους λοιπούς επιβάτες».

Στην Ήπειρο τουλάχιστον, δεν έγινε τίποτα εδώ και δύο χρόνια, γι’ αυτό και το τοπικό Συνδικάτο, επανήλθε με αναφορές στην Περιφέρεια Ηπείρου, το Αστυνομικό Τμήμα Ζίτσας και τους διευθυντές των σχολείων του Νομού Ιωαννίνων, ζητώντας την τήρηση του νόμου, ώστε να μην μεταφέρονται στα σχολικά δρομολόγια και πολίτες.

Τελευταία αναφορά – ενημερωτικό σημείωμα, έχει ημερομηνία 13/9/2018 και απευθύνεται προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, το Τμήμα Τροχαίας και τίθεται υπόψιν του Αστυνομικού Διευθυντή κ. Βασιλάκου.

Στο έγγραφο (φωτογραφία) τονίζεται: «Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019, και με γνώμονα την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, σας επισημαίνουμε την αναγκαιότητα διενέργειας ελέγχων στα λεωφορεία που εκτελούν μαθητικά δρομολόγια, τόσο για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται για τους οδηγούς λεωφορείων όσο και Α. για την ύπαρξη συνοδών στα δρομολόγια που επιβαίνουν μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου Β. τη μεταφορά επιβατών ταυτόχρονα με μαθητές, παρά τη ρητή απαγόρευση όπως αυτή αναγράφεται στην διακήρυξη των μαθητικών δρομολογίων.

Show Buttons
Hide Buttons