Μείζονα κι ελάσσονα στην εποχή του «Κλεισθένη»

Μείζονα κι ελάσσονα στην εποχή του «Κλεισθένη»

Ειρωνείες, τσιτάτα, καταγγελίες, νομικές ερμηνείες και αντιπαράθεση σε κάθε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων, προκαλεί η ερμηνεία του νόμου για τη λειτουργία των συμπραττουσών παρατάξεων μέσα στο ανώτατο συλλογικό όργανο της πόλης…

Για το συγκεκριμένο θέμα – γι’ αυτό καθ’ αυτό ή παρεμπιπτόντως – ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ιωαννίνων κάλεσε τους εκπροσώπους των παρατάξεων την περασμένη Παρασκευή στο γραφείο του. Τα πράγματα μάλλον έγιναν χειρότερα, αντί να επιλυθεί η διαφορά και το αποτέλεσμα, ήταν η αποχώρηση της παράταξης «Γιάννενα Πολίτες για την Ανατροπή» από τη συνεδρίαση.

Για το συγκεκριμένο θέμα, δεν υπάρχει σαφής και αδιαμφισβήτητη αναφορά του νομοθέτη, με αποτέλεσμα ο καθείς να ερμηνεύει κατά το δοκούν τη δυνατότητα λόγου και τοποθέτησης, εν προκειμένω των δύο επικεφαλής των παρατάξεων που συνέπραξαν στο πλαίσιο της νέας διοίκησης του Δήμου, με την παράταξη του Δημάρχου – Νίκος Γκόντας (Ανεξάρτητη Δημοτική Πρωτοπορία) και Άρης Μπαρτζώκας (Γιάννενα Τώρα).

 

Δύο νομικά κείμενα υπάρχουν σχετικά, βασιζόμενα στη βούληση της κυβέρνησης της ΝΔ να διευκολύνει αυτό που λέμε «κυβερνησιμότητα» των Δήμων και των Περιφερειών:

α) Είναι ο Νόμος 4623/2019 – ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019 που στο επίμαχο περί συμπράξεων σημείο του πρώτου άρθρου, λέει: Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις, λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων».

β) Είναι η Εγκύκλιος: 91 (ΑΠ: 59851/21-8-2019) που ορίζει πως «Από την επικύρωση του πρακτικού (σ.σ. της σύμπραξης των παρατάξεων), για να καταστεί ευχερής η συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, οι παρατάξεις που συμπράττουν λογίζονται ανεκκλήτως για το υπόλοιπο της δημοτικής περιόδου ως ενιαία παράταξη και ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.

 

Είναι πρωτεύον ή δευτερεύον ζήτημα, το αν ο Νίκος Γκόντας και ο Άρης Μπαρτζώκας θα μιλούν ως επικεφαλής παρατάξεων ή ως απλοί δημοτικοί σύμβουλοι, μετά τη σειρά τοποθετήσεων των επικεφαλής της αντιπολίτευσης (Μπέγκα, Καλογιάννη, Νάτση, Τσουμάνη και Πατσούρα);

Για την αυτοτέλεια των συμπραττουσών παρατάξεων ο νομοθέτης δεν προβλέπει απολύτως τίποτα, όπως δεν λέγεται πουθενά και κάτι σχετικό με την εκτός του δημοτικού συμβουλίου, λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων. Για παράδειγμα θα πάρουν όλες οι παρατάξεις γραφεία; 

Είναι προφανές ότι είναι ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν, γιατί με τη συμφωνία τους να συνεργαστούν με την παράταξη του Δημάρχου ώστε να διοικηθεί η πόλη (και αντίστοιχα σε όποιον άλλο Δήμο συνέβη αυτό), οι παρατάξεις του Ν. Γκόντα και του Αρ. Μπαρτζώκα δεν απεμπόλησαν το δικαίωμα να θέσουν ξανά υποψηφιότητα σε τέσσερα χρόνια. Αν αυτό είναι άγχος για κάποιον τρίτον, το ότι δεν θέλει δηλαδή να τους έχει ξανά μπροστά του, είναι ένα άλλο θέμα.

Παναγιώτης Μπούρχας

Show Buttons
Hide Buttons