Με εκπροσώπηση από τα Γιάννενα, η Συντονιστική Επιτροπή των ΙΕΚ

Με εκπροσώπηση από τα Γιάννενα, η Συντονιστική Επιτροπή των ΙΕΚ

Συμβουλευτική  Επιτροπή  για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), συγκροτήθηκε στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας.

Στην Επιτροπή ορίστηκε μέλος ο Μιχάλης Αλεξίου, Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. Ιωαννίνων και στη Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ακόμα οι εξής: Σουλιώτης Δημήτριος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Γλυφάδας, Συντονιστής, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Πειραιά, Χατζής Ιωάννης, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, Βιρβιδάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Αμαρουσίου, Κατάβελος Αντώνιος, Διευθυντής Δ.Ι.Ε.Κ. Θέρμης, Μουζάκης Διονύσιος, προϊστάμενος του Τμήματος Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Αδάμ Ευαγγελία, μόνιμη υπάλληλος του Τμήματος Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Διά Βίου Μάθησης.

Έργο της Επιτροπής είναι η υποβολή γνωμοδοτικού χαρακτήρα δεδομένων και προτάσεων προς τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης για θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και ειδικότερα:

1. Τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.

2. Τη δομή των Ι.Ε.Κ.

3. Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτών Ι.Ε.Κ.

4. Τον τρόπο επιλογής των εκπαιδευτών των Ι.Ε.Κ. και

5. Θέματα χρήζοντα νομοθετικής ρύθμισης.

Show Buttons
Hide Buttons