«Μικραίνει» ο Δήμος Δωδώνης: Πέφτει κατηγορία το δημοτικό του συμβούλιο

«Μικραίνει» ο Δήμος Δωδώνης: Πέφτει κατηγορία το δημοτικό του συμβούλιο

Υποβιβάζεται κατηγορία και χάνει 6 από τους 27 σήμερα, δημοτικούς του συμβούλους, ο Δήμος Δωδώνης, μετά τις εκλογές του ερχόμενου Μαΐου.

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας των κανονιστικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει ο νόμος, ο οποίος εισήχθη προς ψήφιση στη βουλή, την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις οποίες: 

«Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του νόμου 3463/2006, όπου γίνεται αναφορά στον πληθυσμό περιλαμβανομένης και της έκδοσης σχετικών κανονιστικών πράξεων, νοείται ο μόνιμος πληθυσμός όπως εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κριθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών αρχών της παρ. 4 άρθρου 9 και περιφερειακών αρχών, της παρ. 6 του άρθρου 114».

Αυτό συνιστά αλλαγή ουσιώδη αλλά σε λίγες περιπτώσεις Δήμων, σε σχέση με το παρελθόν, καθώς σύμφωνα με το ισχύον ως τις τελευταίες εκλογές, άρθρο 30 § 1 του «Καλλικράτη»: «Ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας [δημοτικής ενότητας] ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών … με βάση τον πληθυσμό, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή». Για την περίπτωση του πραγματικού (de facto) πληθυσμού του «Καλλικράτη» εκδόθηκε η 14587/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄ 938/15-04-2018), η οποία παύει ουσιαστικά να ισχύει εφόσον ψηφιστεί το «νομοσχέδιο-σκούπα» του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και  καταπολέμησης της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας –  Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». 

Τα αναλυτικά δεδομένα των Δήμων της χώρας φαίνονται στην Απογραφή ΕΛΣΤΑΤ 2011 και στους Πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ όπως εδώ. Για το Νομό Ιωαννίνων δεν προκύπτουν διαφορές παρά μόνο για το Δήμο Δωδώνης, ο οποίος είναι στο μεταίχμιο του ορίου των 10.000 ως προς τον πληθυσμό. Έτσι από τους 27 σήμερα δημοτικούς συμβούλους, στο νέο δημοτικό συμβούλιο Δωδώνης που θα προκύψει μετά τις εκλογές του Μαΐου, θα εκλεγούν 21 δημοτικοί σύμβουλοι.

 

Η εικόνα των πληθυσμών, στο Νομό Ιωαννίνων, είναι η εξής:

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων: Μόνιμος Πληθυσμός 5.714, Πραγματικός Πληθυσμός 6.024, Νόμιμος Πληθυσμός 11.064, Έδρες 27 

Δήμος Δωδώνης: Μόνιμος Πληθυσμός 9.693, Πραγματικός Πληθυσμός 10.130, Νόμιμος Πληθυσμός 16.726, Έδρες 27 

Δήμος Ζαγορίου: Μόνιμος Πληθυσμός 3.724, Πραγματικός Πληθυσμός 3.804, Νόμιμος Πληθυσμός 7.647 Έδρες 17

Δήμος Ζίτσας: Μόνιμος Πληθυσμός 14.766, Πραγματικός Πληθυσμός 14.788, Νόμιμος Πληθυσμός 18.645, Έδρες 27

Δήμος Ιωαννιτών: Μόνιμος Πληθυσμός 112.486, Πραγματικός Πληθυσμός 111.737, Νόμιμος Πληθυσμός 83.904, Έδρες 45

Δήμος Κόνιτσας: Μόνιμος Πληθυσμός 6.362, Πραγματικός Πληθυσμός 6.342, Νόμιμος Πληθυσμός 10.514, Έδρες 21

Δήμος Μετσόβου: Μόνιμος Πληθυσμός 6.196, Πραγματικός Πληθυσμός 6.216, Νόμιμος Πληθυσμός 9.865, Έδρες 21

Δήμος Πωγωνίου: Μόνιμος Πληθυσμός 8.960, Πραγματικός Πληθυσμός 9.258, Νόμιμος Πληθυσμός 12.950, Έδρες 21

 

Οι έδρες για κάθε δημοτικό συμβούλιο, εξακολουθούν να ορίζονται βάσει των παρακάτω πληθυσμών:

Πληθυσμός δήμου Αριθμός δημοτικών συμβούλων Έδρες επιτυχόντα συνδυασμού Έδρες επιλαχόντων συνδυασμών
Έως 2000 13 8 5
2001-5000 17 10 7
5001-10000 21 13 8
10001-30000 27 16 11
30001-60000 33 20 13
60001-100000 41 25 16
100001-150000 45 27 18
150001 και άνω 49 29 20

 

Show Buttons
Hide Buttons