Ξεκινά «πόλεμο» στη ΔΕΥΑΙ, φεύγοντας η δημοτική αρχή… Σοβαρές καταγγελίες των εργαζομένων

Ξεκινά «πόλεμο» στη ΔΕΥΑΙ, φεύγοντας η δημοτική αρχή… Σοβαρές καταγγελίες των εργαζομένων

Το κακό κλίμα στο εσωτερικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων επιβεβαιώνει η καταγγελία του Σωματείου Προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων για τις πρακτικές της απερχόμενης διοίκησης της επιχείρησης.

«Δεκαπέντε μέρες μετά τις δημοτικές εκλογές και δύο μήνες πριν την λήξη της θητείας της η απερχόμενη διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Ιωαννίνων το ΔΣ αποφασίζει να προχωρήσει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή αλλά και να κλείσει την 5ετή εξυγίανση της επιχείρησης με πειθαρχικές διαδικασίες» τονίζεται στην αρχή της ανακοίνωσης και σημειώνεται πως η επιχείρηση λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια με προσωρινά ορισμένους από το ΔΣ Γενικούς Διευθυντές, χρονικό διάστημα στο οποίο δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η πρόσληψη Γενικού Διευθυντή. 

Το Σωματείο εκφράζει τον προβληματισμό του για την επιλογή της απερχόμενης διοίκησης τη στιγμή μάλιστα που όπως υποστηρίζει, με δεδομένο ότι η ΔΕΥΑΙ, παρ’ όλες τις αυξημένες ανάγκες και τη διεύρυνση των ορίων αρμοδιότητας της με το νόμο Καλλικράτη το 2010, έχει να προσλάβει μόνιμο προσωπικό – εκτός από τη διαδικασία πρόσληψης ΑΜΕΑ – από το 2004, το μέλημα κάθε διοικητικού συμβουλίου θα έπρεπε να είναι νέες προσλήψεις σε τεχνικό και επιστημονικό κυρίως προσωπικό – «Με διαδικασίες διαφανείς, με εξάντληση των μέσων και των προθεσμιών δημοσιότητας, με ξεκάθαρο προσοντολόγιο προσαρμοσμένο στο αντικείμενο της επιχείρησης και στον επιχειρησιακό της σχεδιασμό. Σχεδιασμός ο οποίος, επικαιροποιείται και εγκρίνεται στην αρχή της θητείας κάθε νέου διοικητικού συμβουλίου»… Τα ίδια χαρακτηριστικά οφείλει να έχει και ο Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης… 

Την ίδια ώρα, καταγγέλλεται ο απερχόμενος πρόεδρος της επιχείρησης – και Δήμαρχος Ιωαννιτών – για την κλήση σε απολογία του προσωρινά ορισμένου Γενικού Διευθυντή. Το σωματείο εργαζομένων διατυπώνει τις εξής απορίες και ερωτηματικά καταγγέλλοντας αθέμιτες πρακτικές αναφορικά με τις προτιμήσεις εργαζομένων στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές:

  • Γιατί ο νέος Κανονισμός Προσωπικού δεν χρησιμοποιείται από τη διοίκηση σαν εργαλείο διατήρησης της εργασιακής ειρήνης και συνεννόησης – λόγοι για τους οποίους και συντάχθηκε – αλλά χρησιμοποιείται σαν εργαλείο πιέσεων και απειλών σαν και εκείνες που δέχτηκαν συνάδελφοι λόγω των παραταξιακών τους προτιμήσεων πριν τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές;
  • Γιατί εκκινεί πειθαρχικές διώξεις οι οποίες:
  1. σε επίπεδο διοίκησης οργανισμών και επιχειρήσεων, αποτελούν την έσχατη λύση για την αντιμετώπιση των τυχών δυσλειτουργιών και παραλείψεων;

2. επιλέγονται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις που έχει εξαντληθεί ο διάλογος και που προκαλείται άμεσος κίνδυνος;

  • Γιατί δεν υπάρχει προηγούμενη διαδικασία που να τεκμηριώνει τους λόγους που οδήγησαν στην συγκεκριμένου εγγράφου;
Show Buttons
Hide Buttons