Οι νέοι λογαριασμοί των Δήμων για τα σκουπίδια

Οι νέοι λογαριασμοί των Δήμων για τα σκουπίδια

Συνέρχεται την Τρίτη 14 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου για να αποφασίσει την ψήφιση του Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, οικονομικού έτους 2020.

Στην επανάληψη ουσιαστικά της συνεδρίασης των αρχών Μαρτίου, όταν κακώς το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ αποφάσισε για τον κανονισμό της τιμολογιακής πολιτικής, το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό του 2020, χωρίς να υπάρχουν οι προηγούμενες γνωμοδοτήσεις των 18 δημοτικών συμβουλίων της Ηπείρου στο δικό του σχέδιο πρότασης, το ΔΣ του ΦΟΔΣΑ συνέρχεται την Τρίτη, με σημαντικά αλλαγμένα τα δεδομένα και με τον προϋπολογισμό του 2020 ουσιαστικά να υλοποιείται.

Αυτό που αλλάζει σημαντικά είναι τα κόστη που θα επιβαρύνουν για το 2020 τους Δήμους της Ηπείρου καθώς αναπροσαρμόστηκε ο προϋπολογισμός του ΦΟΔΣΑ ρίχνοντας κατά 1,5 εκατ. ευρώ το κόστος της λειτουργίας της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και έτσι, ελαφρύνονται σημαντικά οι υποχρεώσεις των 18 Δήμων της Ηπείρου για την τρέχουσα χρονιά.

Ο πιο ωφελημένος είναι ο Δήμος Ιωαννιτών που θα πληρώσει 600.000 ευρώ λιγότερα για τα σκουπίδια του το 2020 από τα 1,7 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η πρώτη τιμολόγηση και ανάλογα με το μέγεθος του κάθε Δήμου αναπροσαρμόζονται και τα κόστη του για τα σκουπίδια. Έτσι ο Δήμος Αρταίων θα πληρώσει περίπου 230.000 ευρώ λιγότερα από τα 600.000 ευρώ που θα πλήρωνε αρχικά, ο Δήμος Πρέβεζας 170.000 ευρώ λιγότερα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας 130.000 ευρώ λιγότερα κοκ.

 

Η νέα εισήγηση

Η νέα εισήγηση προκύπτει από τις αλλαγές που προτάθηκαν από πλευράς Δήμων στο αρχικό σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης μετά από αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων-Μελών του ΦΟΔΣΑ, καθώς και λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων των ανακυκλώσιμων ποσοτήτων.

Η διοίκηση του ΦΟΔΣΑ εισηγείται τις εξής αναγκαίες τροποποιήσεις που πρέπει να εφαρμοστούν στο σχέδιο του κανονισμού τιμολόγησης:

1) Μισθοδοσία μόνιμου προσωπικού Α.Σ.Δ.Σ.Α Π.Ηπείρου: Έγινε αλλαγή σχεδιασμού προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, μειώνοντας τον αριθμό των 18 τακτικών υπαλλήλων που αρχικά είχε προβλέψει η διοίκηση για χρονικό διάστημα 9 μηνών σε 3 υπαλλήλους για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Η συγκεκριμένη αλλαγή επιφέρει μείωση του κόστους μισθοδοσίας κατά 262.996,65€ και από το ποσό των 295.763,85€ καταλήγουμε στις 32.767,20€.

2) ΣΜΑ: Δεδομένου του χρονικού διαστήματος στο οποίο βρισκόμαστε και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν έχουν εκκινήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης μέχρι σήμερα, έγινε επαναπροσδιορισμός του κόστους που αφορά την λειτουργία των ΣΜΑ για το 2020. Δηλαδή γίνεται πρόβλεψη για λειτουργία τριών (3) μηνών με ποσό της τάξεως των 939.257,43 € αντί πρόβλεψης λειτουργία έξι (6) μηνών και ποσού 1.878.514,86 €, τροποποίηση η οποία επιφέρει μείωση κόστους κατά 939.257,43 €.

3) Περικοπές Δαπανών:

α) Αναβολή Δαπάνης έτους 2020, για την προμήθεια Τεμαχιστή Ογκωδών Αντικειμένων (Ποσό Περικοπής 114.971,51€ )

β) Αναβολή Δαπάνης έτους 2020, για την προμήθεια βυτιοφόρου εκκενώσεως δεξαμενής επεξεργασμένων στραγγισμάτων (Ποσό Περικοπής 140.000,00€)

γ) Μείωση Δαπάνης έτους 2020, για την Κατασκευή Γραφείων Συνδέσμου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Ποσό Περικοπής 131.000,00€)

4) Ειδικά Τιμολόγια: Ελήφθησαν υπόψη τα αιτήματα Δήμων σχετικά με την εφαρμογή ειδικών προνομιακών τιμολογίων που σύμφωνα με το νόμο ορίζονται: Ειδικά προνομιακά τιμολόγια δύναται να καθορίζονται, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, στις εξής περιπτώσεις: α. Για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, σε ειδικές χρήσεις όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δομές προσωρινής υποδοχής/φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών και για την διαχείριση αποβλήτων από φυσικές καταστροφές. β. Σε περιπτώσεις γεωγραφικών, πληθυσμιακών, κοινωνικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων ενός Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, όπως οι ορεινοί και οι νησιωτικοί. γ. Ειδικά τιμολόγια μπορεί επιπλέον να καθορίζονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, για υπηρεσίες που δεν ρυθμίζονται παραπάνω ή για τον καθορισμό αντιτίμου για υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλους φορείς πλην των δήμων-μελών του ΦΟΔΣΑ. Μεταξύ των άλλων φορέων, μπορεί να είναι και δήμοι μη μέλη του ΦΟΔΣΑ ή και άλλοι ΦΟΔΣΑ.

Στην περίπτωση του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου ορίζονται ειδικά κριτήρια για τους ορεινούς Δήμους. Ως ορεινοί χαρακτηρίζονται οι εξής Δήμοι: Μετσόβου, Πωγωνίου, Κόνιτσας, Ζαγορίου, Βορείων Τζουμέρκων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και Φιλιατών. Για τους συγκεκριμένους Δήμους ο ΦΟΔΣΑ προβαίνει σε θέσπιση ειδικών προνομιακών τιμολογίων και η μείωση που επέρχεται στις εισφορές τους ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 22.626,97€.

Show Buttons
Hide Buttons