Οι σπουδαστές των ΑΣΠΑΙΤΕ ζητούν ρύθμιση για να λάβουν μέρος στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς

Οι σπουδαστές των ΑΣΠΑΙΤΕ ζητούν ρύθμιση για να λάβουν μέρος στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς

Τον αποκλεισμό του από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 για την πρόσληψη μόνιμων καθηγητών στη γενική εκπαίδευση καταγγέλλουν 2.000 περίπου σπουδαστές των σχολών ΕΠΠΑΙΚ – ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2019 – 2020. Στις 24-12-2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46/τ.ΑΣΕΠ/2019 η Προκήρυξη 2ΓΕ/2019, για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας ΠΕ.

Οι σπουδαστές απευθύνουν επιστολή τους στο ΑΣΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας και όπως περιγράφουν, στις περισσότερες από τις κατηγορίες θέσεων που περιλαμβάνονται (πλην των κατηγοριών θέσεων 101-1116 και 14), στον πίνακα των απαιτούμενων προσόντων, προβλέπεται το εξής: «Οι υποψήφιοι, κάτοχοι του ανωτέρου τίτλου που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης». Ο τρόπος για να αποκτηθεί η προαναφερόμενη διδακτική επάρκεια είναι η φοίτηση στο ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

Οι περίπου 2.000 υπογράφοντες την επιστολή σπουδαστές, εισήχθηκαν στο ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ (12 τμήματα σε όλη τη χώρα) για το τρέχον έτος 2019-2020 μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 3/9/2019 και παρακολουθούν την τρέχουσα χρονιά το ταχύρυθμο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης, με σκοπό να το αξιοποιήσουν για την κατάταξή τους στους πίνακες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή στην προαναφερόμενη Προκήρυξη. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΑΔΑ: ΨΛΨΦ46Ψ8Χ1-8ΕΠ), προβλέπεται να αποκτήσουν το τυπικό προσόν της πιστοποιημένης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στις 30-4-2020, οπότε και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα. Συνεπώς, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρκήρυξης, δεν θα έχουν το τυπικό αυτό προσόν κατά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων στις 24/02/2020.

«Η προαναφερόμενη προκήρυξη, επί της ουσίας στερεί το δικαίωμα συμμετοχής επί της ουσίας σε εμάς τους σπουδαστές του προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΑΣΠΑΙΤΕ 2019-2020, διότι μας αποκλείει από την δυνατότητα συμμετοχής με το πιστοποιητικό της παιδαγωγικής επάρκειας προκειμένου να ενταχθούμε στους κύριους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό προβλέπεται επόμενη αντίστοιχη προκήρυξη μετά από τρία (3) έτη» τονίζουν οι σπουδαστές.

Για τους παραπάνω λόγους, ζητούν είτε να μετατεθεί η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 κατά τρεις (3) μήνες (30/5/2020), είτε να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση με την οποία να δίνεται η δυνατότητα στους εν λόγω σπουδαστές να καταθέσουν την τρέχουσα βεβαίωση φοίτησής τους από την ΑΣΠΑΙΤΕ αντί για το πιστοποιητικό επάρκειας, προκειμένου να μην αποκλειστούν από τη διδαδικασία.

Show Buttons
Hide Buttons