Οι όροι του προγράμματος για την απασχόληση ανέργων στην Ήπειρο

Οι όροι του προγράμματος για την απασχόληση ανέργων στην Ήπειρο

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα που προκηρύχθηκε από την ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα«.

Η πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ, υγεία/ ευεξία) για το πλήρες μισθολογικό κόστος των ωφελούμενων (μηνιαίες μικτές αποδοχές, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, και επίδομα αδείας) για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, με υποχρέωση διατήρησης των νέων θέσεων απασχόλησης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis από 07/01/2020 ( ώρα 13:00) έως 30/06/2020 (ώρα 15:00) με άμεση αξιολόγηση κάθε πρότασης αυτοτελώς, με σειρά προτεραιότητας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι:

  • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
  • Να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα
  • Να λειτουργούν ως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί ή ατομικές επιχειρήσεις.
  • Να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου πριν την 1.1.2018.
  • Να έχουν κλείσει μία (1) τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση (2018) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1.1.2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα που αφορούν την πρόσκληση αποστέλλοντας το ερώτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoipiros@mou.gr

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης με αναλυτικές πληροφορίες, τους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των ωφελούμενων (ανέργων), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας www.e-thesprotias.gr

Show Buttons
Hide Buttons