Ο ΔΕΣΦΑ απεντάσσει, η ΔΕΔΑ σχεδιάζει…

Ο ΔΕΣΦΑ απεντάσσει, η ΔΕΔΑ σχεδιάζει…

Ανάπτυξη των δικτύων διανομής και χρήσης φυσικού αερίου στην Ήπειρο για την πενταετία 2020-2024 σχεδιάζει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό που υπέβαλε προς έγκριση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – κατεβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ από τις 13 Ιουλίου.

Λίγες μέρες μετά τη γνωστοποίηση απένταξης του αγωγού από Κομοτηνή ως Θεσπρωτία, από το σχέδιο προγράμματος ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου) για την επόμενη δεκαετία 2021-2030, η ΔΕΔΑ επιμένει στο σχεδιασμό της για την ανάπτυξη του δικτύου φυσικού αερίου στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στις τέσσερις μεγάλες πόλεις, καίτοι τα έργα που προγραμμάτισε και σε προηγούμενους σχεδιασμούς της η ΔΕΔΑ δεν ξεκίνησαν ποτέ και δεν θα ολοκληρωθούν στα χρονοδιαγράμματα που υποτίθεται πως τρέχουν τώρα. Βάσει του σε ισχύ προγραμματισμού της ΔΕΔΑ, τα δίκτυα στην Ήπειρο θα έπρεπε να τελείωναν το Δεκέμβριο του 2020. Τώρα παίρνουν παράταση ως το Φεβρουάριο του 2022 και βλέπουμε…

Είναι επίσης χαρακτηριστικό όπως προκύπτει από το 44σέλιδο σχέδιο της ΔΕΔΑ, πως για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο δεν προβλέφθηκαν πόροι από το τρέχον ΠΕΠ Ηπείρου, όπως συνέβη σε άλλες Περιφέρειες της χώρας, για υποδομές του φυσικού αερίου και ως εκ τούτου, η ΔΕΔΑ θα πρέπει για να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό του 35% των απαιτούμενων πόρων για τα σχεδιαζόμενα έργα στην Ήπειρο, με αναζήτησε εναλλακτικής χρηματοδοτικής πηγής.

 

Το σχέδιο της ΔΕΔΑ 

Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής οφείλει κατά το νόμο να σχεδιάζει, προγραμματίζει και υλοποιεί την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου στη χώρα μας και προς τούτο, δύο μήνες πριν τη λήξη εκάστου έτους του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης, ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής υποβάλλει ετησίως στη ΡΑΕ προς έγκριση πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, και αιτιολογεί ειδικώς οποιαδήποτε απόκλιση από το προηγούμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Ο Διαχειριστής αναπτύσσει το Δίκτυο Διανομής σύμφωνα με πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο επικαιροποιείται ετησίως. Η ΡΑΕ, δύναται, κατά την κρίση της, να επιβάλλει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα αυτό. Στο σχέδιο του Προγράμματος Ανάπτυξης ο Διαχειριστής εισηγείται τις επιμέρους περιοχές, εντός της Περιοχής της Αδείας του, στις οποίες θα αναπτύξει το Δίκτυο Διανομής. Στο εν λόγω Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνεται και το σχετικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής.

Για το δίκτυο διανομής Ηπείρου συνολικά, ο Διαχειριστής προτείνει την ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής πίεσης 4 bar κατά 149 χιλιόμετρα για την επόμενη πενταετία. Οι συνολικές διανεμόμενες ποσότητες φυσικού αερίου στην πενταετία 2020-2024 ανέρχονται σε 34.083 MWh για τους Οικιακούς, 33.317 MWh για τους Εμπορικούς και 111.402 MWh για τους Βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

Πιο αναλυτικά, ο Διαχειριστής έχει προτείνει την ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Ηπείρου στους ακόλουθους Δήμους:

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

1) Δήμος Ιωαννίνων: Προτείνεται η ανάπτυξη 119 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης. Στις νέες αυτές επεκτάσεις δικτύου προβλέπεται ότι θα συνδεθούν 1.931 οικιακοί, 203 εμπορικοί και 10 βιομηχανικοί νέοι πελάτες.

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

2) Δήμος Άρτας: Προτείνεται η ανάπτυξη 10 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης. Στις νέες αυτές επεκτάσεις δικτύου προβλέπεται ότι θα συνδεθούν 344 οικιακοί και 55 εμπορικοί νέοι πελάτες.

Περιφερειακή Ενότητας Πρεβέζης

3) Δήμος Πρεβέζης: Προτείνεται η ανάπτυξη 10 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης. Στις νέες αυτές επεκτάσεις δικτύου προβλέπεται ότι θα συνδεθούν 344 οικιακοί και 55 εμπορικοί νέοι πελάτες.

Περιφερειακή Ενότητας Θεσπρωτίας

4) Δήμος Ηγουμενίτσας: Προτείνεται η ανάπτυξη 10 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλής πίεσης. Στις νέες αυτές επεκτάσεις δικτύου προβλέπεται ότι θα συνδεθούν 254 οικιακοί και 44 εμπορικοί νέοι πελάτες.

Ο Διαχειριστής έχει υποβάλει στη ΡΑΕ συνολικό προϋπολογισμό για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής το οποίο ανέρχεται σε 253.874.035 € (239.376.248 € για ανάπτυξη δικτύων και συνδέσεις καταναλωτών και 14.497.787 € για σταθμούς CNG/LNG), καθώς και ετήσιο προϋπολογισμό για τις επενδύσεις ανάπτυξής του δικτύου. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει τις επενδύσεις σε ανάπτυξη δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης, νέες συνδέσεις, αποσυμπιεστές. Ειδικότερα, για το δίκτυο Ηπείρου, οι επενδύσεις ανάπτυξης δικτύου χαμηλής πίεσης υπολογίζονται συνολικά σε 11.916.584 εκατ. €. Οι επενδύσεις νέων συνδέσεων ανέρχονται σε 3.422.909 εκατ. € για οικιακούς πελάτες, 390.169 € για εμπορικούς πελάτες και 152.588 € για βιομηχανικούς πελάτες. Το σύνολο των επενδύσεων στο δίκτυο διανομής Ηπείρου προϋπολογίζεται σε 15.882.250 €. Προβλέπεται επιπρόσθετα η εγκατάσταση πέντε σταθμών LNG συνολικού κόστους 4.250.000 €.

Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων είναι ο Φεβρουάριος του 2022 για το Νομό Ιωαννίνων και ένας μήνας νωρίτερα για τους άλλους τρεις Νομούς της Ηπείρου.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση τέλος, ενώ στις άλλες Περιφέρειες της χώρας, η ΔΕΔΑ ακολουθεί το μοντέλο 35-65% με πόρους των ΠΕΠ και ίδια κεφάλαια από την αγορά αντίστοιχα, για την Ήπειρο και την Πελοπόννησο ειδικά, αναφέρει πως θα αναζητήσει άλλη χρηματοδότηση ως προς το σκέλος του ΠΕΠ, καθώς δεν έχει μέχρι στιγμής εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΕΠ Ηπείρου όσον αφορά εμάς.

Show Buttons
Hide Buttons