Ο Θύαμις και η κατάρα της «ανάπτυξης» (βίντεο)

Ο Θύαμις και η κατάρα της «ανάπτυξης» (βίντεο)

Σε δικαστικό επίπεδο, αναμένει τις εξελίξεις που θα οδηγήσουν, ιδανικά, την προσπάθεια απορρύπανσης και προστασίας του ποταμού Καλαμά, η διοίκηση της κίνησης πολιτών «Καθαρός Καλαμάς».

Τους τελευταίους μήνες, άνοιξαν μια σειρά από «μέτωπα» που δεν ήταν στο πρόγραμμα για την σχετικά νέα διοίκηση της Κίνησης που ανέλαβε το καλοκαίρι του 2017. Αναλαμβάνοντας, η υπό τον Παναγιώτη Μίτση διοίκηση έθεσε το στόχο της προσφυγής με ένα βαρύ φάκελο, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτικών οργάνων της ΕΕ και των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ελέγχων στα νερά του Καλαμά, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθυστερούσαν και μέχρι σήμερα, ο Δήμος Ζίτσας δεν τα έχει κοινοποιήσει στην Κίνηση. Μεσολάβησε και η αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων για τα υδατικά οικοσυστήματα και η ολοκλήρωση του φακέλου πήρε ένα ακόμη τράτο…

Ώσπου ξέσπασε η «καταιγίδα», αρχικά της ανεξέλεγκτης διάθεσης της λυματολάσπης και της προβληματικής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΙ. Και μετά, η κατάρρευση του Θεογέφυρου…

Και τα δύο θέματα έχουν απορροφήσει μεγάλο μέρος της ενέργειας των μελών της Κίνησης «Καθαρός Καλαμάς» και μετά τις απαραίτητες δικαστικές κινήσεις, αναμένονται οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Για τη λυματολάσπη κατέθεσε η Κίνηση μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ για το Θεογέφυρο, ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Γιάννης Ντάσκας έκανε αναφορά στην Εισαγγελία Ιωαννίνων ζητώντας να ελέγξει προς κάθε κατεύθυνση τις ευθύνες για την καταστροφή του γεωλογικού μνημείου. Και στην αναφορά, η Κίνηση αναφέρεται ως μάρτυρας για να κληθούν τα μέλη της να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για την καταστροφή.

Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν μια πραγματικότητα για τον πολύπαθο ποταμό που μοιάζει σαν να τον συνοδεύει μια κατάρα στο πέρασμα των τελευταίων δεκαετιών, της δήθεν ανεπτυγμένης Ελλάδας…

Show Buttons
Hide Buttons