Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Η σίτιση συνεχίζεται

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Η σίτιση συνεχίζεται

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι η σίτιση για τους δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διαμένουν στις πόλεις των Ιωαννίνων, της Άρτας και της Πρέβεζας θα παρέχεται μέχρι και τις 11 Απριλίου 2020, με τον τρόπο που ισχύει για τις έκτακτες συνθήκες.

Ειδικά για τα Ιωάννινα, θα λειτουργεί μόνο η Κεντρική Λέσχη στην Πανεπιστημιούπολη (Δουρούτη).

Για τις μετακινήσεις προς παραλαβή των γευμάτων ισχύει η ίδια διαδικασία με τις μετακινήσεις σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης και τροφίμων.

Η μετακίνηση

Η Πρυτανείας ανακοινώνει επίσης ότι έχουν εκδοθεί Οδηγίες σχετικά με τη μετακίνηση φοιτητών των εστιών των Α.Ε.Ι. από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
μετά από συνεννόηση με την Πανελλαδική Ομοσπονδία Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.).

Ειδικότερα, οι οδηγίες προβλέπουν τη δυνατότητα, στους φοιτητές που διαμένουν στις εστίες, να μετακινηθούν εφάπαξ δωρεάν με τα μεταφορικά μέσα των μελών της Π.Ο.Α.Υ.Σ. προς την κατοικία την οποία διαθέτουν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Οι φοιτητές, οι οποίοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αποχωρούν από τις εστίες ή τις ξενοδοχειακές μονάδες στις οποίες διαμένουν, καλούνται να προβούν στις ενέργειες που περιγράφονται στις Οδηγίες του Υπουργείου.

Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν αναρτηθεί οι Οδηγίες για τη μετακίνηση των φοιτητών των εστιών και το Παράρτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Show Buttons
Hide Buttons