Παρουσίαση του έργου «HERBINNO» στο Πανεπιστήμιο

Παρουσίαση του έργου «HERBINNO» στο Πανεπιστήμιο

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, ως επικεφαλής εταίρος του έργου «HERBINNO» διοργανώνει την εναρκτήρια συνάντηση του έργου τη Δευτέρα 23/7/2018 στο Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, με ώρα έναρξης 11:00. Ο πλήρης τίτλος του έργου είναι: «Καινοτόμες δράσεις για την αξιοποίηση των φαρμακευτικών φυτών στη διασυνοριακή περιοχή Ηπείρου – Αλβανίας / Innovativeactionstowardstheexploitationofpharmaceuticalplantsinthecross-borderregionofEpirus-Albania». Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας Interreg – IPACBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 414.453,99€. Εταίροι του έργου είναι επίσης οι Δήμοι Ζαγορίου και Βορείων Τζουμέρκων από την Ελλάδα, και οι Δήμοι Αργυροκάστρου και Δρόπολης από την Αλβανία.

Το έργο «HERBINNO» αποσκοπεί να συμβάλλει στην προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη εκμετάλλευση των φαρμακευτικών φυτών της διασυνοριακής περιοχής,πρωτίστως μέσω της προώθησης της αποτελεσματικής καλλιέργειας και της συμβολαιακής γεωργίας, αλλά ακόμα και ως  τουριστικό προϊόν, με μια σειρά καινοτόμων δράσεων. Οι κύριες δράσεις αφορούν:

  • Την πλήρη καταγραφή και συστηματική μελέτη των αυτοφυών φυτών της διασυνοριακής περιοχής,
  • Την επιλογή συγκεκριμένων ειδών με αυξημένο οικονομικό ενδιαφέρον και προσδιορισμός των βιοδραστικών συστατικών τους για να τακτοποιηθούν τα ποιο κατάλληλα στελέχη για καλλιέργεια.
  • Έρευνα αγοράς και αξιολόγηση για την καινοτόμα αξιοποίηση επιλεγμένων φαρμακευτικών φυτών ως βιοδραστικά και επωφελή για χρήση από τον άνθρωπο
  • Δημιουργία πρότυπων χώρων πιλοτικής καλλιέργειας και εκπαίδευσης νέων παραγωγών φαρμακευτικών φυτών στους Δήμους Αργυροκάστρου και Δρόπολης
  • Την προώθηση της συμβολαιακής γεωργίας με δράσεις δικτύωσης μεταξύ παραγωγών και της βιομηχανίας και τηδημιουργία διασυνοριακής βάσης δεδομένων φαρμακευτικών φυτών και παραγωγών.
  • Δημιουργία τριών εκθεσιακών χώρων με τα τοπικά βότανα στους Δήμους Ζαγορίου, Βορείων Τζουμέρκων και Αργυροκάστρουως επισκέψιμων τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος.
  • Δημιουργία επισκέψιμου βοτανικού κήπου στο Δήμο Ζαγορίου,
Show Buttons
Hide Buttons