«ΠΙΝΔΟΣ»: Το επενδυτικό πλάνο που αλλάζει εποχή στο Γιαννιώτικο Συνεταιρισμό

«ΠΙΝΔΟΣ»: Το επενδυτικό πλάνο που αλλάζει εποχή στο Γιαννιώτικο Συνεταιρισμό

Σε πλήρη εξέλιξη υλοποίησης βρίσκεται το τετραετές επενδυτικό πλάνο (2019-2022) του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» και κομμάτια αυτού του σχεδιασμού, τα πιο ώριμα, έχουν ήδη λάβει χρηματοδότηση για να προχωρήσουν, αναπτύσσοντας τη Γιαννιώτικη συνεταιριστική βιομηχανία που έχει ανοιχτεί πλέον και σε άλλα παρεμφερή παραγωγικά αντικείμενα, πέραν της μεταποίησης κοτόπουλου.

Ένα επενδυτικό πλάνο συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ που αλλάζει σημαντικά τη θέση του εν λόγω συνεταιρισμού, στο οικονομικό γίγνεσθαι της βορειοδυτικής και όχι μόνο Ελλάδας…

Πριν από λίγες εβδομάδες, μεταξύ 503 συνολικά αιτήσεων στήριξης από όλη την Ελλάδα, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση πρότασης της «ΠΙΝΔΟΣ» στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 («Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)»).

Πρόκειται για χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί στη δημιουργία νέας γραμμής σφαγής 8.000 πουλιών την ώρα, αερόψυκτα, αναβαθμίζοντας κατά πολύ τη μονάδα παραγωγής της βιομηχανίας.

Είναι το κομμάτι του επενδυτικού σχεδίου της «ΠΙΝΔΟΣ» με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση πτηνοσφαγείου», συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα υπόλοιπα 2,5 θα είναι ίδια συμμετοχή και τα υπόλοιπα χρήματα θα προέλθουν από τον Αναπτυξιακό νόμο, στον οποίο ουσιαστικά θα ενταχθεί ο εξοπλισμός του πτηνοσφαγείου.

Το επενδυτικό πλάνο

Το συνολικό επενδυτικό πλάνο της «ΠΙΝΔΟΣ» έχει τα εξής μέρη:

  • Εκσυγχρονισμός και επέκταση πτηνοσφαγείου, με προϋπολογισμό 8 εκατ. ευρώ
  • Μονάδας επεξεργασίας κρέατος κοτόπουλου και μονάδα έτοιμων ψημένων, με προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ: Είναι το εργοστάσιο που έχει δημιουργηθεί στις εγκαταστάσεις της παλιάς ΣΒΕΚΗ, η επένδυση έχει ήδη ενταχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο και κατασκευάζεται και μέχρι το τέλος του 2019 εκτιμάται πως θα τεθεί σε λειτουργία.
  • Εργοστάσιο ζωοτροφών για παραγωγή φυράματος για όρνιθες αναπαραγωγής, με προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ: Η «ΠΙΝΔΟΣ» λειτουργεί από το 2007 το δικό της φυραματοποιείο που παράγει ζωοτροφές για τις ανάγκες των συνεταιριστών.

Σχεδιάζει ωστόσο νέο εργοστάσιο, φυραματοποιείο, παραγωγής 40 τόνων την ώρα στην Πεδινή, με παραγωγή ζωοτροφών και για πτηνά αλλά και για άλλα ζώα, όπως αιγοπρόβατα, αγελάδες καθώς και σκυλοτροφές. Και η επένδυση αυτή σχεδιάζεται να μπει στον Αναπτυξιακό νόμο.

Την παραγωγή της αυτή θα διαθέτει η «ΠΙΝΔΟΣ» στην εμπορία και από δικές τις εγκαταστάσεις αλλά και με συνεργάτες της. Εμπορία ζωοτροφών γίνεται ήδη σήμερα, σε υποκαταστήματα για ζωοτροφές και λιπάσματα που λειτουργούν δύο, σε Λούρο και Άρτα και ένα τρίτο κατάστημα σχεδιάζεται στην Βόνιτσα Αιτωλίας.

  • Εκσυγχρονισμός μεταφορικών μέσων, με προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ
  • Εκσυγχρονισμός κέντρων διανομών – logistics, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ
  • Επέκταση μονάδας παραγωγής οργανουχουμικού λιπάσματος, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ: πρόκειται για μια και περιβαλλοντική επένδυση.

Η «ΠΙΝΔΟΣ» λειτουργεί στην περιοχή της Λευκοθέας εργοστάσιο παραγωγής λιπάσματος, από τη διαχείριση της κουτσουλιάς. Προβλέπεται λοιπόν ο διπλασιασμός του μεγέθους του συγκεκριμένου εργοστασίου λιπάσματος, με προϊόν που θα απευθύνεται στη φυτική παραγωγή και πέρα από την εμπορία του παραγώμενου προϊόντος, πρόκειται και για μια παρέμβαση περιβαλλοντική με τη διαχείριση της κοπριάς, αφού το νέο εργοστάσιο θα διαχειρίζεται διπλάσια από ότι σήμερα, ποσότητα κουτσουλιάς από τα συνεργαζόμενα πτηνοτροφεία.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons