Πρέβεζα: Ενημέρωση για τους κατόχους δικαιωμάτων ταφής

Πρέβεζα: Ενημέρωση για τους κατόχους δικαιωμάτων ταφής

Ο Δήμος Πρέβεζας ενημερώνει τους κατόχους δικαιωμάτων ταφής ότι:

  1. η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων δηλώσεων δικαιώματος επί οικογενειακού τάφου παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021 .
  2. απαραίτητα δικαιολογητικά – αποδεικτικά έγγραφα είναι 1. Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, 3. Αντίγραφο ταυτότητας δηλούντων  &  4. Πιστοποιητικό Εγγυτέρων συγγενών ενταφιασμένου ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης δηλούντος (έτσι ώστε να φαίνεται η συγγενική σχέση του αιτούντα με τους ενταφιασμένους) .
Show Buttons
Hide Buttons